Nyheter

Ny forskningsrapport: Glöm inte soldatens anhöriga!

Fördjupning i anhörigforskning om svenska soldater, veteraner och deras familjer.

Utlysning av projektbidrag för utveckling av hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbete 2019

Folkhälsomyndigheten: Utlysning av projektbidrag för utveckling av hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbete 2019

Rapport från Vitalis, Nordens ledande eHälsomöte

Intressant rapport från Vitalis

Ökad delaktighet i fokus på konferens om framtidens socialtjänst

Angeläget, engagerat och inspirerade. Så kan man sammanfatta den nationella konferensen "Socialtjänst idag och framåt" som ägde rum i Kalmar 17–18 april.

Spetspatienter ska hjälpa andra kroniskt sjuka

Nytt nationellt kompetenscentrum för aktiva patienter planeras.

Stödjande appar med kvalitet

Tillgänglighetsgranskade appar. Det erbjuder tjänsten AppSök som Habilitering & Hälsa vid Stockholm Läns Landsting (SLL) står bakom.

Nyhetsbrev nr. 4 från Nka

Nytt nyhetsbrev från Nka. Här kan du läsa om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet.

Arvsfonden siktar på 100 nya projekt

Den 26 mars lanserade Arvsfonden sin nya satsning på äldre personer med funktionsnedsättning – Ålder är inget hinder. Målet är 100 nya projekt runt om i landet fram till år 2021.

Nka får väl godkänt av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har utvärderat Nka:s verksamhetsberättelse (2017) och konstaterar att verksamheten är angelägen, innovativ och varierad, samt präglas av bred kompetens och hög produktivitet.

Barn- och äldreministern: Ingen ska behöva känna oro

Lena Hallengren i en intervju om regeringens hållning till LSS-utredningen, sin medverkan på konferensen Livets Möjligheter och framtidens anhörigstöd.

Föregående1234567...