Nyheter

Webbinarium: Att vara vuxensyskon

Webbinarium om projekt vuxensyskon

Idag blir barnkonventionen svensk lag

Idag den 1 januari blir FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Läs hela pressmeddelandet från arbetsmarknadsdepartementet här.

Samtalsgrupp för anhöriga om existentiell hälsa

Inslag i Morgon i P4 Göteborg om existentiell hälsa hos anhöriga.

Nyhetsbrev nr 9 från Nka

Exempel på innehåll i senaste numret: Filmade föreläsningar från Inspirationsdag om anhörigstöd Fokus på mig, Vuxensyskon- nu finns ett nytt samtalsunderlag att ladda ner

En sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Regeringen ska uppdra åt en särskild utredare att se över förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Regeringens anhörigstrategi ska breddas

Debattartikel i Dagens Samhälle

Fokus på mig, Vuxensyskon

Nu finns det ett samtalsmaterial om vuxensyskon att ladda ner

Susanna är med

I en artikel från Sveriges Arbetsterapeuter får vi följa med Susanna och Marie som bägge deltar i projektet Vi är med!

Call for abstracts – Anhörigriksdagen 2020

Anhörigriksdagen 2020 kommer att genomföras i Karlstad på CCC den 3-4 november. Tema är Anhörig – vid livets slut.

Kunskapsstyrning – förbättringsarbete och anhörig och patientmedverkan

Webbsändning som handlar om hur man kan identifiera områden för förbättringsarbete, planera och genomföra insatser samt följa upp effekten av dem

Föregående1234567...