Nyheter

Nyhetsbrev nr 5

Flera intressanta reportage från Anhörigriksdagen, nätverksträff för anhörigkonsulenter och Kommunikationskarnevalen och mycket annat!

Samråd om anhöriga på arbetsmarknaden

Elva ideella organisationer stod för arrangemanget och gästade konferensen tillsammans med danska politiker och arbetsgivarföreningar.

Vuxensyskon som anhöriga

En ny kunskapssammanställning inom området vuxensyskon

Vården allt tyngre för anhöriga

I dagens Luncheko berättar Lennart Magnusson, verksamhetschef om den studie Nationellt kompetenscentrum anhöriga och SCB gjort för att undersöka omfattningen av anhöriga som ger stöd till närstående.

Nyhetsbrev nr 4

Uppföljning av insatser ska ge anhöriga bättre stöd och allt fler omsorgsgivare över 65 år är några exempel på innehållet i nyhetsbrev nr 4.

Anhöriga ställer upp när insatser och samordning brister

Drygt 1,3 miljoner personer i Sverige ger anhörigomsorg. Men rollen som omsorgsgivare är understuderad, likaså de samhällsekonomiska konsekvenserna

Uppföljning av insatser ska ge anhöriga bättre stöd

Vilka former av anhörigstöd erbjuder kommunerna? Och hur upplever de anhöriga nyttan av dessa?

Forskningsprojekt ger stöd till vuxna med adhd och deras närstående samt föräldrar med egen adhd

På Karolinska Institutet pågår två aktuella forskningsprojekt som handlar om att leva i familjer, där en familjemedlem eller familjemedlemmar har adhd

Nyhetsbrev nr3

Nytt nyhetsbrev från Nka. Här kan du läsa om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet.

Nyhetsbrev nr 2

Innehåll i senaste numret: Utbildningar för personal och anhöriga i projektet Vi är med. Koordinatorstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning Vad är en framtidsfullmakt?

Föregående1234567...