Nyheter

Anhörigvården i Sverige behöver systematiseras

Socialminister Lena Hallengren ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag för en nationell anhörigstrategi.

Rapport från konferensen Värna våra yngsta 2019

–Ska barnen vara framtiden måste vi ge dem en bra start i livet. Det förebyggande arbetet måste komma tidigt, likaså insatser till familjer i behov av extra stöd. Det fastslog socialminister Lena Hallengren när hon öppningstalade på konferensen: "Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling"

Podcast om anhöriga och anhörigstöd

En podd från Eskilstuna om anhöriga, vilka de är och vilket stöd de får.

Nationella anhörigdagen och anhörigveckan

Nka, uppmärksammar Nationella Anhörigdagen och Nationella Anhörigveckan 2019 med en informationskampanj som syftar till att sprida kunskap kring anhöriga och deras livssituation.

Dagbok på IVA viktigt stöd för anhöriga

En IVA-dagbok hjälper inte bara patienten att bearbeta sina upplevelser i efterhand. Även de anhöriga har stor nytta av boken.

Nka välkomnar regeringens beslut att ta fram en nationell anhörigstrategi

–De senaste åren har vi arbetat intensivt för att få till stånd en nationell anhörigstrategi. Nu välkomnar vi regeringens beslut, säger Nka:s verksamhetschef Lennart Magnusson

Pressmeddelande: Regeringen tar fram nationell strategi för anhöriga

Anhöriga spelar en viktig roll, inte minst för många äldre som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver olika former av stöd och omsorg. Regeringen avser därför att påbörja arbetet med att ta fram en nationell anhörigstrategi.

EEU:s direktiv Work-life Balance Directive blir ny lag

EU:s direktiv Work-life Balance Directive blir ny lag vilket syftar till att förbättra möjlighteter för familjer att kunna ta ledigt och få möjlighet till flexibla arbetstider.

Kampanj och stödmaterial för att förhindra fallolyckor - Balansera mera

Varje år faller cirka 67 000 personer så illa att de behöver vårdas på sjukhus. De flesta är över 65 år. Cirka 1 000 personer dör. Många fallolyckor går att förhindra genom att träna balans och styrka, äta näringsriktigt och ha koll på sina mediciner.

Nyhetsbrev nr 7 från Nka

Exempel på innehåll i senaste numret: Ta del av Nka:s arbete med att sprida anhörigfrågan under Almedalsveckan. Nka medverkade i TV4 Nyhetsmorgon.

Föregående1234567...