Nyheter

Nyhetsbrev nr. 4 från Nka

Nytt nyhetsbrev från Nka. Här kan du läsa om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet.

Arvsfonden siktar på 100 nya projekt

Den 26 mars lanserade Arvsfonden sin nya satsning på äldre personer med funktionsnedsättning – Ålder är inget hinder. Målet är 100 nya projekt runt om i landet fram till år 2021.

Nka får väl godkänt av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har utvärderat Nka:s verksamhetsberättelse (2017) och konstaterar att verksamheten är angelägen, innovativ och varierad, samt präglas av bred kompetens och hög produktivitet.

Barn- och äldreministern: Ingen ska behöva känna oro

Lena Hallengren i en intervju om regeringens hållning till LSS-utredningen, sin medverkan på konferensen Livets Möjligheter och framtidens anhörigstöd.

Dom från Högsta Förvaltningsdomstolen förbjuder patienter att ge anhöriga åtkomst till patientjournalen

En färsk dom från Högsta Förvaltningsdomstolen förbjuder patienter att ge anhöriga elektronisk åtkomst till patientjournalen.

Nyhetsbrev nr. 3 från Nka

Nytt nyhetsbrev från Nka. Här kan du läsa om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet.

Livets Möjligheter: Lena Hallengren lyfter fram behovet av ett bättre anhörigstöd

Barnministern lyfter fram bättre anhörigstöd och synliggörande av anhöriga inför konferensen Livets Möjligheter.

Nytt reportage om ny webbutbildning

Agneta Heins rapporterar från konferensen Åldern har sin rätt om en ny webbutbildning.

Se webbinariet Utveckling och stöd i samverkan och partnerskap med anhöriga

Webbinarium om om hur vi kan tillvarata anhörigas och anhörigföreningarnas kapacitet och kompetens och gör dem delaktiga och jämställda i utvecklingen av anhörigstöd. Idag och för framtiden.

Lena Hallengren ny barn-, äldre- och jämställdhetsminister

"Min kanske största och viktigaste uppgift blir att fortsätta förbättra livet för Sveriges äldre"

Föregående1234567...