Nyheter

Nyhetsbrev nr 10

Nka nyhetsbrev nr 10 innehåller bland annat Besök från barn- äldre och jämställdhetsministern, Alla barns rätt till en bra start i livet, Projekt Vuxensyskon

Unik forskningsantologi om personlig assistans presenteras den 6 december

KFO Personlig Assistans, i samarbete med funktionshinderrörelsen och brukarorganisationerna nu samlat bidrag från 21 forskare i boken ”Forskning om personlig assistans – en antologi” som lanseras den 6 december.

Ökat förtroende och status för organisationen SHEDO tack vare systematisk uppföljning

Läs reportaget om SHEDO och Nka:s senaste rapport, Att vara anhörig till en person som drabbats av självskadebeteende.

Ny rapport: Att vara anhörig till en person som drabbats av självskadebeteende

En systematisk uppföljning av en utbildning för anhöriga

Barnkonventionens födelsedag 20 november

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter

Nu kan man anmäla sig till Anhörigriksdagen 2019

Temat för Anhörigriksdagen 2019 är Barn & Unga.

Se föreläsningarna från Projekt Vuxensyskon

Nu finns konferensen Projekt Vuxensyskon publicerad på Nka Play där man kan ta del av berättelser från syskon själva och intressanta föreläsningar.

Webinar om framtidsfullmakt

Nordeas familjerättsjurist beskriver hur en framtidsfullmakt fungerar och andra ställföreträdarskap i ett webinar.

Socialtjänsten ska bli mer effektiv

Mer förebyggande arbete, tydligare barnperspektiv och egen lag om äldrefrågorna. Det ska utredningen för framtidens socialtjänst ta ställning till.

Ny rapport: Från mottagare till medskapare

Patienters och närståendes erfarenheter, kunskaper och resurser behöver tas tillvara på ett bättre sätt i hälso- och sjukvården.

Föregående1234567...