Nyheter

Nyhetsbrev nr 9 från Nka

Exempel på innehåll i senaste numret: Filmade föreläsningar från Inspirationsdag om anhörigstöd Fokus på mig, Vuxensyskon- nu finns ett nytt samtalsunderlag att ladda ner

En sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Regeringen ska uppdra åt en särskild utredare att se över förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Regeringens anhörigstrategi ska breddas

Debattartikel i Dagens Samhälle

Fokus på mig, Vuxensyskon

Nu finns det ett samtalsmaterial om vuxensyskon att ladda ner

Susanna är med

I en artikel från Sveriges Arbetsterapeuter får vi följa med Susanna och Marie som bägge deltar i projektet Vi är med!

Call for abstracts – Anhörigriksdagen 2020

Anhörigriksdagen 2020 kommer att genomföras i Karlstad på CCC den 3-4 november. Tema är Anhörig – vid livets slut.

Kunskapsstyrning – förbättringsarbete och anhörig och patientmedverkan

Webbsändning som handlar om hur man kan identifiera områden för förbättringsarbete, planera och genomföra insatser samt följa upp effekten av dem

Nyhetsbrev nr 8 från Nka

Exempel på innehåll i senaste numret: Nka välkomnar regeringens beslut att ta fram en nationell anhörigstrategi. EU:s direktiv Work-life-Balance Directive blir ny lag.

Webbinarium: Hela familjen i fokus

För familjer som lever med barn som har någon typ funktionsnedsättning finns det ofta ett stort behov av att dela erfarenheter och få tips och råd från andra i liknande situation.

"Det är inte bara äldre som har anhöriga"

Debattartikel i Dagens Samhälle: Anhörigas Riksförbund är kritiska till regeringens nationella anhörigstrategi.

Föregående1234567...