Nyheter

Demenslotsen ger anhöriga rätt stöd vid rätt tid

En digital vägvisare för anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående med demens, eller misstankar om demens.

RättVisat vinner pris för årets bästa samhällsförbättrare

Appen RättVisat från Bräcke diakoni som hjälper funktionsnedsatta att berätta om sig själva och sitt sätt att kommunicera är vinnaren i tävlingen Årets idéburna samhällsförbättrare.

Enkät om anhörigomsorg

Statistiska centralbyrån genomför nu på uppdrag av Linnéuniversitetet och Nka en enkätstudie till befolkningen för att kartlägga hur många människor vårdar, hjälper eller stödjer personer som står dem nära.

Stora skillnader i stödjande insatser för småbarnsfamiljer

Tillgången till späd- och småbarnsverksamheter som kan erbjuda föräldrar kvalificerat stöd i samspelet med sina barn varierar kraftigt över landet. I drygt hälften av landets kommuner saknas tillgång till sådan verksamhet. Det visar en kartläggning som gjorts på uppdrag av Socialstyrelsen.

Pressmeddelande: World Mental Health Day 2018: Låt oss arbeta tillsammans för att främja god mental hälsa för unga omsorgsgivare!

Onsdagen den 10 oktober är det dags för "World Mental Health Day" och Linnéuniversitet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Nka vill slå ett extra slag för årets tema - Ungdomar och psykisk hälsa i en föränderlig värld.

Lnu och Nka doktorander på konferens i Sheffield i stort internationellt forskningsprogram Sustainable Care: Connecting People and Systems

Den 25-26 september befann sig doktoranderna Maria Nilsson och Joana Vicente, båda knutna till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitet, i Sheffield, Storbritannien.

Färre män än kvinnor vårdar svårt sjuka närstående

Drygt 70 procent av dem som beviljas ersättning är kvinnor. Det visar en ny analys från Försäkringskassan.

It Takes a Village ger tidsfrist

För få nordiska bidrag gör nu att den internationella konferens "It Takes a Village" förlänger ansökningstiden för abstracts.

Utvecklingsdag i Sävsjö om anhörigstöd

Den 26 september 2018 arrangerade Sävsjö kommun, i samarbete med Nka, en utvecklingsdag om anhörigstöd under rubriken Anhörigstöd - ett uppdrag som berör oss alla. Läs en rapport från dagen.

Hjärnkraft testar anhörig-app

Under hösten 2018 kommer Hjärnkrafts cirka 3 000 medlemmar att erbjudas möjligheten att använda ny app kostnadsfritt.

Föregående1234567...