Nyheter

Nka:s arbete under Almedalsveckan

Nu har även detta års almedalsvecka kommit och gått lika snabbt och intensivt som vanligt. Nka har såklart varit på plats och deltagit i ett antal seminarier, de flesta av dem kan du se här på Nka Play. Seminarierna har handlat om barns vård av...

Nka medverkar i TV4 Nyhetsmorgon

Se när Nka:s verksamhetschef Lennart Magnusson medverkar i TV4 Nyhetsmorgon

Nka:s seminarier från Almedalen på Nka Play

Ta del av Nka:s seminarier under Almedalsveckan.

Nyhetsbrev nr 6

Exempel på innehåll i senaste numret: Nka lyfter anhörigfrågan under Almedalsveckan. Anhöriga till personer med psykisk ohälsa - ny studie betonar behoven av olika former av stöd.

– Konferens Vuxensyskon, Bräcke diakoni: ”Det hjälper att dela sina erfarenheter med andra”

–Det handlar inte om familjer som har extra svårt att prata, utan det är familjer som har extra svåra saker att prata om.

Nka lyfter anhörigfrågan under Almedalsveckan

Nka medverkar i flera viktiga seminarier under Almedalsveckan.

Nyhetsbrev nr 5

Flera intressanta reportage från Anhörigriksdagen, nätverksträff för anhörigkonsulenter och Kommunikationskarnevalen och mycket annat!

Samråd om anhöriga på arbetsmarknaden

Elva ideella organisationer stod för arrangemanget och gästade konferensen tillsammans med danska politiker och arbetsgivarföreningar.

Vuxensyskon som anhöriga

En ny kunskapssammanställning inom området vuxensyskon

Vården allt tyngre för anhöriga

I dagens Luncheko berättar Lennart Magnusson, verksamhetschef om den studie Nationellt kompetenscentrum anhöriga och SCB gjort för att undersöka omfattningen av anhöriga som ger stöd till närstående.

Föregående1234567...