Nyheter

20 000 barn och unga i Finland är omsorgsgivare åt en familjemedlem

Cirka tusen minderåriga har ett avtal om vård och omsorgsansvar med kommunen.

Ny version av webbutbildningen Våga fråga!

Från och med den 21 maj finns det en ny version av webbutbildningen Våga fråga som innehåller uppdateringar avseende lagtexten.

Skrivelse till socialminister Lena Hallengren: Synliggör syskonen som barn som anhöriga i Hälso- och sjukvårdslagen

Synliggör syskonen som barn som anhöriga i Hälso- och sjukvårdslagen

Anhörigriksdagen 2019: –Socialministern vill se en nationell anhörigstrategi

–Vi välkomnar Lena Hallengrens ambition att verka för en nationell anhörigstrategi säger Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nka

Barn som anhöriga – alla barn ska få möjlighet till hälsa och personlig utveckling

Nytt inspirationsmaterial inom området Barn som anhöriga med goda exempel

Anhörigriksdagen 2019

Nka presenterar färsk statistik om anhörigas situation på Anhörigriksdagen i Varberg

Konferensen Värna våra yngsta

Nu kan man anmäla sig till konferensen Värna våra yngsta den 8-9 oktober

Projekt för skolutveckling i Kalmar län stöttar unga omsorgsgivare i riskzon

–Tack vare projekten vet vi idag mer om vad den här gruppen elever behöver, hur vi ska bemöta dem och kunna tillgodose deras behov så de klarar att fullfölja gymnasiet, säger Peo Fahlström, projektsamordnare och tidigare skolledare, Region Kalmar län.