Nyheter

Songlines – ett kulturprojekt för unga som flytt

I början av 2017 år startade Songlines. Ett projekt som syftar till att skapa förutsättningar för unga människor som flytt.

"Det behövs fler röster från barnen"

Under tredje och sista dagen på den internationella konferensen "Every Child has the Right to..." i Malmö presenterades forskning om unga omsorgsgivare i Sverige, barn till föräldrar med intellektuellt funktionshinder och hur vuxna såg på sitt omsorgsgivande som unga.

Unga omsorgsgivare i Italien – en översikt

Seminarium från 2nd International Young Carers Conference med Licia Boccaletti om unga omsorgsgivare i Italien.

Utvecklingstrauma

Tematisk plenarföreläsning från 2nd International Young Carers Conference. Handlar bland annat om att barns grundläggande behov måste kunna regleras och anpassas och att de behöver få hjälp med att kunna reglera detta.

Barn med psykiskt sjuk förälder får sällan stöd

Endast var tredje patient med barn får riktat stöd till barnen. Det visar ny forskning från Malmö högskola.

Avslutning och avslutande plenarförläsningar

Avslutning och avslutande plenarföreläsningar från 2nd International Young Carers Conference.

Ge unga det stöd de behöver

Mer än var femte barn i Sverige har en förälder med psykisk eller somatisk ohälsa, missbruksproblem. Dessa barn och ungdomar riskerar att själva hamna i problem om de inte får det stöd de behöver och har rätt till.

Läger för unga anhöriga med en demenssjuk förälder

Ett nytt intressant exempel på anhörigstöd i Sverige: Varje sommar sedan 2011 hålls anhörigläger utanför Avesta i Dalarna för barn och ungdomar som har en demenssjuk förälder.