Nyheter

Modell för skolsamverkan ska inkludera fler placerade barn och unga

För barn som växer upp under tuffa villkor är en bra skolgång den viktigaste biljetten till ett vuxenliv med makt över sin egen framtid.

Stärkt stöd till barn i svåra familjesituationer

Under torsdagen gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att stärka stödet till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller där våld förekommer.

Ny rapport från Nka

Ny rapport från Nka om barn och unga som ger omsorg.

Stödgruppledarnas Förening Sverige kartlägger stödgruppsverksamheter

Stödgruppsledarnas Förening Sverige gör nu en kartläggning över de stödgruppsverksamheter som finns i landets olika kommuner.

Forskning som ger hopp inför framtiden

Hoppfull och angelägen. Så beskriver huvudförfattare Ann-Sofie Bergman den nypublicerade kunskapsöversikten ”Effekter av anknytningsbaserade interventioner för yngre barn och deras omvårdnadspersoner”.

Ny kunskapsöversikt från Nka

Ny kunskapsöversikt från Nka om effekter av anknytningsbaserade interventioner till yngre barn.

Förskolan spelar roll för att uppmärksamma barn som far illa

Alla har ett ansvar för att uppmärksamma barn som far illa.

Olämpligt att barn tolkar åt föräldrar

Det är ett problem som behöver uppmärksammas, säger Merike Hansson på Socialstyrelsen.

Nytt samarbete för barns rättigheter

Vackra Maskrosbarn och Stiftelsen Trygga Barnen i gemensam satsning för barns rättigheter.

Konferensprogrammet klart

Nu är konferensprogrammet för 2nd international Young Carers Conference klart.