Nyheter

Pressmeddelande - unga omsorgsgivare i EU måste få särskild uppmärksamhet

Eurocarers nätverk fast beslutna att belysa de utmaningar de står inför och kommer därför att aktivt medverka på 2nd International Young Carers Conference "Every Child has the Right to..."

Ny rapport från Nka

Samverkan kring gravida med missbruksproblem: En studie av Mödra-Barnhälsovårdsteamet i Haga.

Socialtjänstens insatser genom ungas ögon

Maskrosbarn bjuder in till konferens i Stockholm den 15 mars. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med barn och unga inom socialtjänsten eller som är ansvarig för beslut som påverkar stödet till barn och unga.

Idén sprider sig - fyra läger för unga anhöriga i sommar

Sju kommuner i unik satsning på projekt för unga anhöriga med demenssjuk förälder.

"Vi kunde inte göra saker som vanliga familjer"

– Jag hade egentligen inget eget liv – det mesta kretsade kring mamma. Där och då var det fullständigt självklart att ta hand om henne.

Socionom: "Barn har rätt att vara barn”

Att vara barn och samtidigt sköta omvårdnaden om en vuxen – det kan få konsekvenser både i vardagen och senare i livet.

”Stöd krävs till barn med utvecklingsstörd förälder”

Barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning är en förbi­sedd grupp, som riskerar att inte få sin rätt till skydd, utveck­ling och trygga uppväxtvillkor uppfyllda.

Uppdrag Psykisk Hälsa

Två intressanta filmer med Alex som handlar om barn i behov av sammansatt stöd samt en kort film där Alex besöker socialtjänsten som kan visas för barn i åldrarna 6-12 år.