Nyheter

Forskning om barn som anhöriga i Schweiz

Seminarium om barn som anhöriga i Schweiz. Från den internationella anhörigkonferensen i Göteborg.

Nu har Nyhetsbrev nr 6 från Barn som anhöriga kommit

Nu finns antologin att beställa! Förskolan är livsviktig för små barn med stora bekymmer hemma. Sju timmar om Barn som anhöriga för grundskolan personal Lärandeseminarier

Nu kan du beställa Antologin

Nu kan du beställa Antologin "Barn som anhöriga - om relationer, interventioner och omsorgsansvar."

10 önskningar från ett barn som är anhörig i mötet med personal i hälso- och sjukvården.

Maja Michelsen, bloggare i BarnsBeste och språkvetare vid Högskolan i Östfold, har, utifrån sina erfarenheter som anhörig till en mamma med psykisk sjukdom, tagit fram tio önskemål.om hur hon hade velat att professionella hade kommunicerat med henne.

Release av antologin; Barn som anhöriga

Antologin har ett tydligt barnperspektiv, där barn kommer till tals och deras behov blir tydligt synliggjorda

Merkostnaderna för utsatta barn som två nya Karolinska sjukhus – per år

Samhällets merkostnader för barn som växer upp i utsatta miljöer är 35 miljarder kronor per år.

Nu lanseras antologin; Att se barn som anhöriga - om relationer, interventioner och omsorgsansvar

I denna antologi försöker forskare utifrån aktuell forskning undersöka, beskriva och förklara innebörden i att barn är anhöriga.

Studiematerial om Barn som anhöriga för grundskolan personal

I samråd med Socialstyrelsen har Skolverket tagit fram ett studiematerial om Barn som anhöriga. Materialet vänder sig till elevhälsan och till övrig skolpersonal inom grundskolan och tar sin utgångspunkt i skolans ansvar för elever med stora svårigheter hemma.