Nyheter

Viktig hälsoekonomisk analys

Att växa upp med missbruk eller allvarlig psykisk sjukdom ger allvarliga konsekvenser för barns hälsa, skolgång och arbetsliv. En ny forskarrapport visar även att det finns stora samhällsvinster att göra, 35 miljarder årligen, om ohälsan i gruppen kan...

Stödinsatser för våldsutsatta barn

Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för barn som lever med våld i sin familj att få sin situation uppmärksammad och giltiggjord, samt att barn ska få insatser som svarar mot barnens behov av skydd, stöd och behandling

P1: Barn som inte tilllåts vara barn

P1 sänder inslag om barn med omsorgsansvar.

Försäkringskassan uppmärksammar barn som anhöriga

Försäkringskassan i Skåne nu tar initiativet och lyfter familjeperspektivet och för barnen på tal i utredningsarbete och handläggningsrutiner är av stor betydelse för både föräldrar och barn.

Webbutbildningen Våga fråga vinner Internationellt pris

Webbutbildningen Våga fråga prisas på internationella E-learning Awards.

Nyhetsbrev nr 4 från Barn som anhöriga

H.M. Drottning Silvia inviger internationella anhörigkonferensen i Göteborg

Fler metoder och modeller finns nu presenterade

Vi har uppdaterat vår sida där vi presenterar olika metoder och modeller.

Ny rapport om barn och elever med medfödda skador av alkohol

Kunskapsunderlag för pedagoger om barn och elever med medfödda skador av alkohol