Nyheter

Nyhetsbrev nr 8 Barn som anhöriga

Det 8:e nyhetsbrevet från Barn som anhöriga är här.

Projekt för kunskapsutveckling 2012-2015

För att utveckla och utvärdera det stöd som erbjuds barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld stöttar Folkhälsomyndigheten 18 pågående projekt, som alla samverkar med forskningsgrupper.

Möte med forskarnätverket

Späda barns anhörigskap, barn som upplever våld hemma, syskonskap, samverkan, och transnationella perspektiv på barn som anhöriga var några av de områden vi hann diskutera.

Möte med idéburna organisationer

Idéburen organisation och Nka hade möte för att diskutera gemensamma frågor och samverkan.

Ny avhandling: Barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Barndom och uppväxtvillkor

Annemi Skerfving som disputerade med sin avhandling i oktober berättar om sitt arbete och du kan även se en kort föreläsning om vad hon kommit fram till i sitt arbete

Du är en viktig vuxen - handböcker för pedagoger.

I materialet ”Du är en viktig vuxen” får du som är pedagog i förskola och skola viktig kunskap och konkreta råd om hur du kan stötta och stärka barn i svåra livssituationer.

Konferens om den livsviktiga förskolan

Konferensen Förskolan är livsviktig för små barn med stora bekymmer hemma handlar om betydelsen av de lyhörda och närvarande vuxna som arbetar inom förskolan.

Livsviktigt

Randiga huset har samlat några korta råd som kan göra stor skillnad. De kallar dem L-I-V-S-V-I-K-T-I-G-T.

Systematisk uppföljning av stödinsatser till Barn som anhöriga, 12 november i Stockholm

Seminariet bjöd på föreläsningar och diskussioner om systematisk uppföljning och erfarenheter från verksamheter om att införa och utveckla arbetet.

Vi söker personer att intervjua!

Målet med uppdraget är att fånga upp de ungas röst och åsikter och utifrån det långsiktigt förbättra och stärka stödet för denna målgrupp.