Nyheter

Barn och döden - så pratar du med ditt barn

Tv4 hade i Nyhetsmorgon 22 okt. ett inslag med Monika Nyström och Viveca Nordlander om barnboken Hoppfull. Du kan se inslaget här.

Care 2 Work lanserar sin webbplats - "Förändra livet för tusentals BAME Unga Anhöriga i Europa"

Det innovativa tvååriga, EU-finansierade projektet "Care 2 Work" lanserar sin nya webbplats "www.care2work.org".

Marie Golsäter är majblommestipendiat.

Årets Rolf Zetterström-stipendiat är Maria Heimer, som vid ceremonin presenterade sitt projekt om utsatta barns rätt att komma till tals i socialtjänstens arbete". Hon följdes av AnnaKarin Larsson, Carolina Lunde och Marie Golsäter

Nyhetsbrev nr 7 från Barn som anhöriga

Nyhetsbrev nr 7 är nu utskickat från Barn som anhöriga

Nka har deltagit vid Skolkuratorernas nationella konferens i Visby 10-12 oktober 2015

Eva Nordqvist, Nka pratade på söndagseftermiddagen och gav en kort information om Nka:s uppdrag Barn som anhöriga

Allvarlig sjuklighet hos förälder riskfaktor för sjuklighet hos barn

Socialstyrelsen genomför under hösten en särskild satsning på läkare i primärvård.

Ökad medvetenhet om barn som anhöriga

Barn till föräldrar som är sjuka eller missbrukaroch deras situation var tema för sista dagen på Anhörigforum i Hässleholm.

Ny regional medicinsk riktlinje i VGR

Västra Götalandsregionen har nyligen fastställt en Regional Medicinsk Riktlinje (RMR) för Barn som anhöriga.

Att uppmärksamma det lilla barnet.

Två nya filmer med föreläsning av Birte Hagström finns nu på vår webb

Seminarium om stöd till barn som anhöriga inom ambulans- och akutsjukvård

Under 2016 är avsikten att fullfölja projektet i en nationell spridning. Vi vill med denna inbjudan efterhöra intresse för en utbildnings-/informationsdag i regioner och landsting.