Nyheter

Informationsmaterial till skolans personal

– Skolan är livsavgörande! säger Charlotte Uggla, psykolog på Socialstyrelsen.

Antologi samlar kunskap om barn som anhöriga

Ett arbete pågår med att ta fram en antologi som samlar ihop kunskap från forskare inom området Barn som anhöriga.

Nytt nyhetsbrev inom Barn som anhöriga

I årets första nyhetsbrev kan du bland annat läsa om projektet "Systematisk dokumentation och uppföljning" och föreställningen "Vi som blev kvar".

Skandinavisk konferens Barn som anhöriga

Intresset för den skandinaviska konferensen om barn som anhöriga är stort.

Beroendecentrum tog krafttag

– Utvecklingsarbetet handlar om att få 700 personer att gå i samma riktning, säger Christina Scheffel-Birath, Med. Dr., leg psykolog, Stockholms läns landsting.

Näracancer.se i Nyhetsmorgon

Näracancer.se har varit gäster i Nyhetsmorgon och berättat om sitt arbete med den nya webbplatsen för unga anhöriga till cancerdrabbade.

App hjälper personal

FoU Sjuhärad Välfärd har tagit fram applikationen Childs Visit som ska var ett verktyg som ska hjälpa personalen.

Ny studie visar att skolsvårigheter är vanliga hos barn till föräldrar som missbrukar eller har psykisk sjukdom

En ny studie visar att det är vanligare att barn i familjer med missbruk och psykisk ohälsa lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet.

Elins mamma tog sitt liv

Elin Mårtensson var bara 16 år när hennes mamma plötsligt försvann. Hör hennes berättelse i "Malou Efter nio".

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg om vikten av att prata med barn

"Vi har kommit långt när det gäller
 Barnkonventionen. Men inte tillräckligt. Varje barn räknas."

Föregående12