Nyheter

Sofie förlorade sin tvillingsyster

När Sofie förlorade sin tvillingsyster hade hon och hennes familj velat få stöd av sjukvården.

Läger för unga anhöriga

I sommar anordnas åter igen ett nationellt läger för barn och unga till förälder med en demenssjukdom.

Psynk erbjuder webbutbilning

Vad är en samordnad individuell plan, SIP? Hur använder man SIP? För att få svar på detta kan du gå en webbutbildning.

När föräldrar oväntat avlider

Socialstyrelsens rapport om resultat och slutsatser från tre kartläggningar om ansvar samt strukturer för information och stöd.

Kunskapsöversikt om alkoholrelaterade fosterskador

En ny kunskapsöversikt svarar på frågor kring alkoholrelaterade fosterskador.

Applikation för stöd i samtal med barn

Trelleborgs kommun arbetar med att ta fram en app som stöd för vuxna i samtal med barn.

Dokumentation av arbetet minskar risken för felbehandling

Två socialarbetare bestämde sig en dag för 15 år sedan för att nu fick det vara nog. De ville veta om det de gjorde för sina klienter verkligen var bra.

Forskar om familjeintervention

Beardslees familjeintervention har börjat användas allt flitigare av behandlare som engagerar sig i barnfrågor. Men är det en bra eller dålig metod?

Stödgrupp kan hjälpa barn och unga

Trappan är en stödgrupp för barn och ungdomar mellan sju och 20 år med föräldrar som har drog-eller alkoholproblem, psykisk ohälsa eller som separerat.

Att lyssna på barnen

"Många barn har berättat för mig att det inte är någon idé att säga saker till vuxna, för de lyssnar ändå inte." Det säger forskaren och pedagogen Elisabeth Arnér.

Föregående12