Nyheter

Studie om stödet till unga som förlorat en förälder i cancer

Enligt studien från Karolinska Institutet kan den psykiska hälsan hos tonåringar som förlorat en förälder i cancer påverkas av vilken information de får.

Barnet og Rusen 2013

Den 25-27 september anordnas konferensen Barnet og Rusen 2013 i Sandefjord, Norge.

Sprida information om socialtjänsten till barn och unga

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utforma information till barn och unga.

Informationsmöte om Blandade lärande nätverk

Nka har goda erfarenheter av att i flera år genomfört Blandade lärande nätverk inom området Anhöriga och äldre.

Nytt nätverk för organisationer

Nka har startat ett nätverk med idéburna organisationer och vid första träffen diskuterades hur samarbetet ska se ut.

Resultat som ska stärka föräldrarollen

Drygt 60 procent av föräldrarna i missbruksvården får stöd i föräldrarollen av sina barn som är under 18 år.

JUNIS kräver raka besked

För tionde året i rad presenterade IOGT-NTOs Juniorförbund, JUNIS, en kartläggning över hur kommunernas stöd till barn i familjer med missbruk ser ut.

Forskar om anhörigstöd till barn

Hälsohögskolan i Jönköping forskar om anhörigstöd till barn med allvarligt sjuka föräldrar.

Almedalsveckan 2013: Barn som anhöriga fick stort gehör på Almedalens tredje dag

På tisdagen den 2 juli gick det första seminariet av stapeln, "Barn som anhöriga" vilket var mycket uppskattat.