Nyheter

Uppföljning av ANDT-strategin

I en rapport från Regeringen redovisas förslag på indikatorer som ska användas för att följa upp ANDT-strategins långsiktiga mål.

Ny omfattande rapport om barn och ungas hälsa och välfärd

Svenska barn och unga har det förhållandevis bra, även om man jämför med andra välfärdsländer.

Erfarenhetsutbyte under Nordic Forum

Barn som lever i fattigdom och barn med föräldrar i fängelse. Det var några av programpunkterna när det nordiska nätverket "Nordic Forum Children in Focus" träffades.

Region kartlägger arbetet med barn som anhöriga

Som ett första steg i ett utvecklingsarbete har Västra Götalandsregionen kartlagt vilket arbete som görs för barn som anhöriga.

Film om att bemöta cancersjuka och deras anhöriga

"Du som står bredvid. Du är viktig. Glöm aldrig det".

Kunskapsöversikter om metoder

Vid Nka pågår arbetet med två systematiska kunskapsöversikter om metoder för stöd till barn som anhöriga.

Samverkar för att hjälpa barn i sorg

I Dalarna samarbetar flera aktörer med att erbjuda stödgrupper för barn och unga som mist en förälder eller ett syskon. Arbetet heter Barn och unga i sorg.

Länskonferens i Jönköping lockade många

I april anordnades konferensen "Tillsammans för barn som anhöriga" i Jönköping där drygt 250 praktiker från södra Sverige deltog.

Unga anhörigvårdare riskerar att drabbas av ohälsa

Forskaren Saul Becker, professor i sociologi vid University of Nottingham delade med sig av sina kunskaper om "Young Carers" under en konferens med Forskarnätverket Barn som anhöriga.

Föreläsningar om Maskrosbarn och FAS

I de senaste filmade föreläsningarna inom Barn som anhöriga träffar du Therese Eriksson, verksamhetschef på Maskrosbarn, och Katarina Wittgard, ordförande för FAS-föreningen.

Föregående12