Nyheter

Nytt material för stöd i mötet med barn

Stockholms läns landsting har tagit fram material som kan användas i vården i mötet med barn till vuxna patienter som är fysisk sjuka, psykiskt funktionsnedsatta, missbrukar eller som hastigt avlider.

UMO.se vill nå unga som mår dåligt

Om du har någon ung person som mår dåligt i din närhet kan du hänvisa till UMO.se. Här hittar man svar som kan få en att må bättre.

Studie om internetbaserade stödgrupper

Sveriges kommuner och landsting, SKL, skriver om Peter Larm, socionom och medicine doktor i klinisk beroendeforskning, som på uppdrag av CAN genomfört studien ”Internetbaserade stödgrupper för barn som växer upp i familjer med missbruk – vad säger forskningen?”

Nyhetsbrevet Barn som anhöriga nr 4 2012

Årets sista nyhetsbrev inom Barn som anhöriga finns nu att läsa.

Allt fler äldre vårdas av anhöriga

Det har blivit vanligare att äldre vårdas av sina närstående, visar en rapport som forskare på Stockholms Universitet tagit fram åt fackförbundet Kommunal. Men många av de som vårdar sina anhöriga tvingas ofta gå ner i arbetstid för att klara av omsorgen.

Att vara barn till förälder med allvarlig somatisk sjukdom

Nka har producerat en filmad föreläsning med Petra Linnsand, leg psykolog och förskollärare. Föreläsningen heter "Att vara barn till förälder med allvarlig somatisk sjukdom".

Får medel för insatser till barn i riskmiljöer

Statens folkhälsoinstitut har beslutat att ge medel till 12 olika projekt för insatser till barn i riskmiljöer, exempelvis barn i familjer med missbruksproblem, psykisk ohälsa eller där våld förekommer. Syftet är att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barnen.

Får medel för insatser till barn i riskmiljöer

Statens folkhälsoinstitut har beslutat att ge medel till 12 olika projekt för insatser till barn i riskmiljöer, exempelvis barn i familjer med missbruksproblem, psykisk ohälsa eller där våld förekommer.

Stärkt skydd och stöd till barn och unga

Riksdagen har beslutat att ändra Socialtjänstlagen för att stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa.