Nyheter

Värna våra yngsta

En konferens om späda barns rätt till hälsa och utveckling

FN:s barnkonvention blir svensk lag

Regeringens förslag medför att barnkonventionen ges ställning som svensk lag, vilket innebär ett förtydligande av att rättstillämparna i mål och ärenden ska tolka svenska bestämmelser i förhållande till barnkonventionen

Barn och andra anhöriga som översätter och medlar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård

Linnéuniversitetets kartläggning: Barn och andra anhöriga som översätter och medlar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård

Premiär för nätverksträff

Den 21-22 mars höll Nka, tillsammans med Socialstyrelsen, sin första nationella nätverksträff för anhörigkonsulenter om barn som anhöriga.

Seminarium om vad det innebär i praktiken att barnkonventionen blir lag

Barnminister Lena Hallengren, tidigare statsminister Ingvar Carlsson och Emma Henriksson, ordförande i Socialutskottet talade om barnkonventionen som blir lag.

Möte i forskarnätverket Barn som anhöriga – ”Här byggs broar mellan forskare”

Den 5-6 februari anordnade Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Socialstyrelsen ett möte med forskarnätverket Barn som anhöriga.

Slutrapport för skol-BIM: "Shit, den här människan bryr sig om mig!"

Nu kan du ta del av webbversionen av slutrapporten för projektet Skol-BIM på Nka:s webbplats. Slutrapporten heter "Shit, den här människan bryr sig om mig!"

Viktiga steg i arbetet med att stoppa våld mot barn

Mer medel till det globala arbetet mot våld mot barn och ett utökat engagemang från flera länder. Det blev resultatet av toppmötet "Agenda 2030 for Children, End Violence Solutions Summit" som arrangerades den 14–15 februari i Stockholm.

Det finns barn och unga som får axla en tung börda, och det riskerar att gå ut över deras egen skolgång och hälsa

Barn och unga anhöriga diskuterades i länsgemensam ledning i samverkan.

Möte i forskarnätverket Barn som anhöriga

Den 5-6 februari anordnade Nka och Socialstyrelsen ett möte för forskarnätverket "Barn som anhöriga".

Föregående1234567...