Nyheter

Premiär för nätverksträff

Den 21-22 mars höll Nka, tillsammans med Socialstyrelsen, sin första nationella nätverksträff för anhörigkonsulenter om barn som anhöriga.

Seminarium om vad det innebär i praktiken att barnkonventionen blir lag

Barnminister Lena Hallengren, tidigare statsminister Ingvar Carlsson och Emma Henriksson, ordförande i Socialutskottet talade om barnkonventionen som blir lag.

Möte i forskarnätverket Barn som anhöriga – ”Här byggs broar mellan forskare”

Den 5-6 februari anordnade Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Socialstyrelsen ett möte med forskarnätverket Barn som anhöriga.

Slutrapport för skol-BIM: "Shit, den här människan bryr sig om mig!"

Nu kan du ta del av webbversionen av slutrapporten för projektet Skol-BIM på Nka:s webbplats. Slutrapporten heter "Shit, den här människan bryr sig om mig!"

Viktiga steg i arbetet med att stoppa våld mot barn

Mer medel till det globala arbetet mot våld mot barn och ett utökat engagemang från flera länder. Det blev resultatet av toppmötet "Agenda 2030 for Children, End Violence Solutions Summit" som arrangerades den 14–15 februari i Stockholm.

Det finns barn och unga som får axla en tung börda, och det riskerar att gå ut över deras egen skolgång och hälsa

Barn och unga anhöriga diskuterades i länsgemensam ledning i samverkan.

Möte i forskarnätverket Barn som anhöriga

Den 5-6 februari anordnade Nka och Socialstyrelsen ett möte för forskarnätverket "Barn som anhöriga".

Webbinarium om Svåra påfrestningar och traumas påverkan på späda barn

Webbinarium om hur de yngsta barnen påverkas i sin utveckling av svåra påfrestningar och trauma med fördjupning utifrån neuropsykologi, anknytningsteori och traumateori.

Tillsammans för framtidens socialtjänst

Ta del av konferensen "Tillsammans för framtidens socialtjänst" där barnrättsorganisationen Maskrosbarn tillsammans med socialsekreterare berättar om lösningar på socialtjänstens utmaningar.

Nka föreläste på barndag i Karlskrona

Onsdagen 29/11 deltog Nka på Barndag i Karlskrona som är en fortbildningsdag för socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård.

Föregående1234567...