Nyheter

Forskarnätverk Barn som anhöriga

–Forskarnätverket är ett bra sätt att sprida forskning och hitta samverkansmetoder inom området Barn som anhöriga, samt bygga bror mellan forskare och forskargrupper.

Enkätstudie med fokus på unga omsorgsgivare

Nka och Linnéuniversitetet genomför en nationell enkätstudie riktad till 15-17 åringar. Hittills har drygt 1600 svar inkommit.

Späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0-5 år

Kurs i Infant Mental health. Kursen vänder sig till olika professioner som arbetar med barn mellan 0-5 år.

Ny doktorsavhandling från Karlstad universitet: Skolsköterskans möjlighet att upptäcka och stödja barn som far illa eller riskerar att fara illa

Ny doktorsavhandling från Karlstad universitet

Värna våra yngsta

En konferens om späda barns rätt till hälsa och utveckling

FN:s barnkonvention blir svensk lag

Regeringens förslag medför att barnkonventionen ges ställning som svensk lag, vilket innebär ett förtydligande av att rättstillämparna i mål och ärenden ska tolka svenska bestämmelser i förhållande till barnkonventionen

Barn och andra anhöriga som översätter och medlar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård

Linnéuniversitetets kartläggning: Barn och andra anhöriga som översätter och medlar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård

Premiär för nätverksträff

Den 21-22 mars höll Nka, tillsammans med Socialstyrelsen, sin första nationella nätverksträff för anhörigkonsulenter om barn som anhöriga.

Seminarium om vad det innebär i praktiken att barnkonventionen blir lag

Barnminister Lena Hallengren, tidigare statsminister Ingvar Carlsson och Emma Henriksson, ordförande i Socialutskottet talade om barnkonventionen som blir lag.

Möte i forskarnätverket Barn som anhöriga – ”Här byggs broar mellan forskare”

Den 5-6 februari anordnade Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Socialstyrelsen ett möte med forskarnätverket Barn som anhöriga.

Föregående1234567...