Nyheter

Stöd brister till barn med psykisk sjuk förälder

Nära 8 av 100 barn i Sverige har en förälder som vårdats för psykisk sjukdom eller missbruk. Dessa barn påverkas hela livet med ökad risk för eget missbruk och tre gånger så hög dödlighet.

Studie: svårt för barn med föräldrar i fängelse att ta studenten

Barns möjligheter i livet påverkas i stor utsträckning av att ha en förälder i fängelse.

Clownbesök - en positiv upplevelse för barn som anhöriga

"Att få skratta och för en stund få glömma sjukdomen". Besök i hemmet från några av de 15 clownerna från Clownmedicin är uppskattade inslag för barn som anhöriga, när någon är svårt sjuk i en familj.

International Young Carers Conference 2020

Nu kan man skicka in abstract till den internationella konferensen om unga omsorgsgivare den 16-17 november i Bryssel

Familjefokuserat förhållningssätt ger bättre stöd till barn som anhöriga

Ett 20-tal forskare från olika delar av landet samlas i Stockholm för att under två dagar utbyta erfarenheter, fylla på med ny kunskap, inspireras och hitta fler och nya vägar för samverkan.

Åsa Lindhagen uppmärksammar barnkonventionens 30-årsdag

Idag är det 30 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs. Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister med ansvar för regeringens arbete för barns rättigheter, uppmärksammar 30-årsdagen med program hela dagen.

"När vi stödjer föräldrar, stödjer vi även barnet"

Reportage, konferensdokumentation och filmade föreläsningar från konferensen Värna våra yngsta 2019

Infoteket tilldelas 2019 års Barnrättspris

Priset går till en verksamhet eller person som arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

Samverkan mellan barn- och ungdoms- och vuxenpsykiatrin kring psykisk ohälsa i familjen

Nu finns det konferensdokumentation och filmer från konferensen i Nalen den 2 oktober.

Clownbesök i hemsjukvård - Anhörigbarn

Besök från några av de 15 clownerna som tillhör Clownmedicin är uppskattade inslag, när någon är svårt sjuk i en familj.

Föregående1234567...