Nyheter

Riksdagen vill införa barnfridsbrott

Det finns ett stort stöd i Riksdagen för att införa ett särskilt barnfridsbrott

Barn med livslång baksmälla

För att öka medvetenheten och kunskapen om barn med alkoholskador genomför FAS-föreningen under hösten en kunskapshöjande kampanj, "1av100", riktad särskilt till BVC

Förslaget: Låt syskon räknas som anhörig

Norrköpings kommun startar grupper för barn och ungdomar som har ett syskon med funktionsnedsättning.

Barn som tolkar äventyrar patient- och rättssäkerheten

I en artikel i Sydsvenskan skriver Anders Åkesson om barn som anhöriga som tvingas tolka åt sina föräldrar.

Konferens Samverkan kring familjer med psykisk ohälsa

Socialstyrelsen och Nka bjuder in till konferens på temat, i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting, 2 oktober i Stockholm.

Inslag i Nyhetsmorgon: Dubbel risk för maskrosbarn att inte klara skolan

72 procent upplever att skolarbetet påverkas negativt

Anhörigriksdagen: Barnen är allas vårt ansvar!

Reportage från Anhörigriksdagen 2019

Ny kunskap och inspiration
Nätverksträff för anhörigkonsulenter

Rapporteringen från deltagarna visade att arbetet med barn som anhöriga drivs med olika prioritet i kommunerna.

Skolpersonal saknar kunskap om maskrosbarn

– Det behövs mer kunskap i skolan om vad det finns för stöd att få, vilken hjälp som elever i vår målgrupp kan få och har rätt till. Men också kunskap om hur det påverkar eleverna att ha det svårt hemma och hur det även påverkar skolan.

20 000 barn och unga i Finland är omsorgsgivare åt en familjemedlem

Cirka tusen minderåriga har ett avtal om vård och omsorgsansvar med kommunen.

Föregående1234567...