Nyheter

Ny version av webbutbildningen Våga fråga!

Från och med den 21 maj finns det en ny version av webbutbildningen Våga fråga som innehåller uppdateringar avseende lagtexten.

Skrivelse till socialminister Lena Hallengren: Synliggör syskonen som barn som anhöriga i Hälso- och sjukvårdslagen

Synliggör syskonen som barn som anhöriga i Hälso- och sjukvårdslagen

Anhörigriksdagen 2019: –Socialministern vill se en nationell anhörigstrategi

–Vi välkomnar Lena Hallengrens ambition att verka för en nationell anhörigstrategi säger Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nka

Barn som anhöriga – alla barn ska få möjlighet till hälsa och personlig utveckling

Nytt inspirationsmaterial inom området Barn som anhöriga med goda exempel

Anhörigriksdagen 2019

Nka presenterar färsk statistik om anhörigas situation på Anhörigriksdagen i Varberg

Konferensen Värna våra yngsta

Nu kan man anmäla sig till konferensen Värna våra yngsta den 8-9 oktober

Projekt för skolutveckling i Kalmar län stöttar unga omsorgsgivare i riskzon

–Tack vare projekten vet vi idag mer om vad den här gruppen elever behöver, hur vi ska bemöta dem och kunna tillgodose deras behov så de klarar att fullfölja gymnasiet, säger Peo Fahlström, projektsamordnare och tidigare skolledare, Region Kalmar län.

Familjeorienterad innovation

Under 2018 har några kommuner utvecklat nya tjänster utifrån att intervjua barn och föräldrar om deras önskemål och behov, så kallad användardriven innovation.

Stöd till barn och unga som är anhöriga i Norrköping

Norrköpings kommun satsar på stöd till barn och unga som är anhöriga

Nytt kunskapsstöd från Socialstyrelsen om Barn i familjehem - umgänge med föräldrar och andra närstående

Barn och unga som är placerade i familjehem har rätt till umgänge med sina föräldrar och andra närstående

Föregående1234567...