Nyheter

Webbinarium: Hela familjen i fokus

För familjer som lever med barn som har någon typ funktionsnedsättning finns det ofta ett stort behov av att dela erfarenheter och få tips och råd från andra i liknande situation.

"Det är inte bara äldre som har anhöriga"

Debattartikel i Dagens Samhälle: Anhörigas Riksförbund är kritiska till regeringens nationella anhörigstrategi.

Involverade anhöriga leder till ökad förståelse

De anhöriga behöver involveras mer vid samsjuklighet, till exempel missbruk i kombination med depression. Då blir insatserna mer begripliga och behandlingen har större chans att lyckas, enligt en ny uppsats.

Anhörigvården i Sverige behöver systematiseras

Socialminister Lena Hallengren ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag för en nationell anhörigstrategi.

SUF- Kunskapscentrum söker dig som vill hålla seminarium eller en diskussionshörna

SUF söker forskare, yrkesverksamma och brukarorganisationer till en konferens som handlar om stöd i föräldraskapet till föräldrar som har kognitiva svårigheter.

Nya steg i projektet Koordinatorstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Koordinatorer och projektledare från åtta kommuner och stadsdelar samlades idag för att ta ett steg till när det gäller Nka:s och Socialstyrelsens projekt: "Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning".

Rapport från dag 2 från konferensen Värna våra yngsta

Vår uppgift är att samla in kunskap och sprida den. Vi har alla ett gemensamt ansvar att arbeta för barns bästa, men vi som myndigheter måste samverka än mer.

Ny utbildning om stöd för anhöriga

Under vårterminen 2020 arrangeras en högskoleutbildning på 7,5 poäng om stöd för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Bakom utbildningen står Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Rapport från konferensen Värna våra yngsta 2019

–Ska barnen vara framtiden måste vi ge dem en bra start i livet. Det förebyggande arbetet måste komma tidigt, likaså insatser till familjer i behov av extra stöd. Det fastslog socialminister Lena Hallengren när hon öppningstalade på konferensen: "Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling"

Podcast om anhöriga och anhörigstöd

En podd från Eskilstuna om anhöriga, vilka de är och vilket stöd de får.

Föregående1234567...