Nyheter

Nyhetsbrev nr 9 från Nka

Exempel på innehåll i senaste numret: Filmade föreläsningar från Inspirationsdag om anhörigstöd Fokus på mig, Vuxensyskon- nu finns ett nytt samtalsunderlag att ladda ner

En sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Regeringen ska uppdra åt en särskild utredare att se över förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Regeringens anhörigstrategi ska breddas

Debattartikel i Dagens Samhälle

Lerum blev Bästa LSS-kommun 2019

Den viktigaste anledningen till att Lerum blev årets vinnare är att kommunen är bra på att samverka med funktionsrättsorganisationer.

Inspirationsdag om anhörigstöd

Nu finns inspirationsdagen om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa tillgänglig på Nka Play

Vill sprida ny kunskap om psykisk ohälsa

”Vetenskap & hälsa” är namnet på en webbplats, tidskrift och podd som vill sprida information om aktuell forskning inom medicin och hälsa i Skåne. Ett fokusområde är psykisk ohälsa.

Föräldrar saknar eget stöd

Föräldrar till barn med missbruk har svårt att få stöd för egen del. Man upplever att socialtjänsten enbart fokuserar på barnet. Det framgår av en ny studie.

Åsa Lindhagen uppmärksammar barnkonventionens 30-årsdag

Idag är det 30 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs. Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister med ansvar för regeringens arbete för barns rättigheter, uppmärksammar 30-årsdagen med program hela dagen.

Fokus på mig, Vuxensyskon

Nu finns det ett samtalsmaterial om vuxensyskon att ladda ner

Susanna är med

I en artikel från Sveriges Arbetsterapeuter får vi följa med Susanna och Marie som bägge deltar i projektet Vi är med!

Föregående1234567...