Nyheter

– Konferens Vuxensyskon, Bräcke diakoni: ”Det hjälper att dela sina erfarenheter med andra”

–Det handlar inte om familjer som har extra svårt att prata, utan det är familjer som har extra svåra saker att prata om.

Nka lyfter anhörigfrågan under Almedalsveckan

Nka medverkar i flera viktiga seminarier under Almedalsveckan.

Konferens Samverkan kring familjer med psykisk ohälsa

Socialstyrelsen och Nka bjuder in till konferens på temat, i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting, 2 oktober i Stockholm.

Svårt att se effekter av miljardsatsning

De senaste årens miljardsatsning inom området psykisk hälsa har resulterat i många utvecklingsarbeten, men effekterna är svåra att se. Samtidigt har risken för en ojämlik vård ökat, konstaterar Socialstyrelsen.

Inslag i Nyhetsmorgon: Dubbel risk för maskrosbarn att inte klara skolan

72 procent upplever att skolarbetet påverkas negativt

Nyhetsbrev nr 5

Flera intressanta reportage från Anhörigriksdagen, nätverksträff för anhörigkonsulenter och Kommunikationskarnevalen och mycket annat!

Anhörigriksdagen: Barnen är allas vårt ansvar!

Reportage från Anhörigriksdagen 2019

Samtalsgrupp för mor- eller farföräldrar

Nya samtalsgrupper startar till hösten

Ny kunskap och inspiration
Nätverksträff för anhörigkonsulenter

Rapporteringen från deltagarna visade att arbetet med barn som anhöriga drivs med olika prioritet i kommunerna.

Skolpersonal saknar kunskap om maskrosbarn

– Det behövs mer kunskap i skolan om vad det finns för stöd att få, vilken hjälp som elever i vår målgrupp kan få och har rätt till. Men också kunskap om hur det påverkar eleverna att ha det svårt hemma och hur det även påverkar skolan.

Föregående1234567...