Nyheter

Självmord ska förebyggas med mobilt stödteam

En ny mobil enhet i Region Örebro län ska öka stödet till patienter, anhöriga och vårdpersonal. Satsningen är en del av det suicidförebyggande arbetet i regionen.

IVO riktar kritik mot bristande helhetssyn

Familjerna måste ofta själva samordna olika insatser, vilket kan leda till att barn och unga med psykisk ohälsa inte får den hjälp de behöver. Det konstaterar IVO i en ny studie.

Koordinator till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Projektet Koordinator till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning är igång och just nu deltar sex kommuner i projektet.

Föräldrar efterfrågar mer kunskap om NPF hos socialtjänsten

Socialtjänstens personal vet för lite om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Det framgår av en enkät som Attention genomfört bland drygt 1000 föräldrar.

Årets första nyhetsbrev

Årets första nyhetsbrev från Nka innehåller bland annat: Filmer med anhöriga som berättar

Fyra nyproducerade kortfilmer om anhöriga väcker till eftertanke

Nka, Anhörigas Riksförbund och Röda Korset har tagit fram fyra filmer om anhöriga som berättar

IT-stöd med nya funktioner ska förbättra vården

Genombrott.nu är ett webbaserat verktyg som utvecklats för att fånga upp förbättringsförslag från patienter, anhöriga och personal inom psykiatrisk vård. Nu har nya funktioner införts.

Ny guide ska stödja anhörigas återhämtning

Under våren startar ett projekt med syfte att ta fram en återhämtningsguide för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Projektet drivs av NSPH i Skåne och finansieras av Arvsfonden.

1177 Vårdguiden lanseras som mobilapp

Nu kan 1177 Vårdguiden laddas ner som en mobilapp med genvägar till webbplatsen 1177.se och olika e-tjänster. På 1177.se kan man bland annat läsa om psykisk ohälsa och stöd till anhöriga.

Staten bör få hela ansvaret för den personliga assistansen

Det föreslår LSS-utredningen som lämnades över till övergångsregeringen

Föregående1234567...