Lästips – Positivt beteendestöd i omsorg och skola

I den här boken ges en introduktion till positivt beteendestöd, PBS. Författare är Peter Karlsson, legitimerad psykolog. Han ger praktiska exempel på hur man med detta förhållningssätt kan främja utveckling och livskvalitet. Boken riktar sig till personal inom omsorg och skola, men även till anhöriga och andra som vill lära sig mer om PBS. 

Läs mer om boken här.

Extra satsning på brukarmedverkan

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har beslutat om en ny överenskommelse inom området psykisk hälsa.

Nytt för 2018 är satsningar på primärvården och ökad brukarmedverkan, liksom satsningar på gruppen unga asylsökande och nyanlända. Överenskommelsen innebär totalt 1,4 miljarder kronor för 2018, vilket är drygt en halv miljard mer än 2017.

Läs mer om överenskommelsen här. 

Nytt inspirationsmaterial

Ett övermäktigt ansvar för den närstående i kombination med känslor av maktlöshet och förtvivlan. Så upplever många anhöriga till personer med psykisk ohälsa sin situation.

Det framkommer av ett nytt inspirationsmaterial från Nka. Materialet bygger på minnesanteckningar från tre Blandade Lärande Nätverk (BLN) där sammanlagt 23 kommuner deltagit.

Inspirationsmaterialet - som finns nu tillgängligt på Nka:s webbplats - kan användas i cirkelform för olika grupper, till exempel riktade anhöriggrupper. Det kan kompletteras med kortare informationsfilmer från Nka. Förslag på konkreta frågor att samtala om finns i texten.

Läs mer om materialet här. 

Har du en fråga

Klicka här för att komma till frågor och svar

Är det vanligt att man börjar missköta sin hygien när man har ADD?

Läs svaret