Lediga jobb

Möjliggörare/praktiker Anhöriga till närstående med funktionsnedsättning, 50-100%

Vi erbjuder

Då anhörigområdet är ett relativt nytt kunskapsområde erbjuder vi dig många möjligheter att bidra med din kompetens, kreativitet och nyskapande för att utveckla och införa stöd till anhöriga till personer med funktionsnedsättning och flerfunktionsnedsättning. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) är en nätverksorganisation och mötesplats för beslutsfattare, personal, anhöriga, brukare och forskare. Vi fungerar som en länk mellan forskning och praktik. Tillsammans utvecklar vi metoder och verktyg för stöd till anhöriga och stödjer införandet och utvecklingen av anhörigstöd. Vi sammanställer kunskap och följer vad som sker inom området nationellt och internationellt.

Du kommer att ge stöd till kommuner, regioner och enskilda utförare för utveckling och implementering av stöd till anhöriga till personer med funktionsnedsättning. I arbetet ingår också att ge individuellt råd och stöd till föräldrar och anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning. Hos oss finns möjlighet till deltagande i forskning, utveckling och personlig kompetensutveckling inom området. Nka erbjuder också internationellt arbete, då det i Nka:s uppdrag ingår att vara en samordnande nationell kontaktpunkt för anhörigfrågor.

Vi söker

Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom socialt arbete, vårdvetenskap, hälsovetenskap, pedagogik eller motsvarande och har erfarenhet att arbeta med anhöriga och personer med funktionsnedsättning. Du ska ha god kommunikationsförmåga och kunna utrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du ska kunna samverka och stödja utvecklingsarbete på lokal, regional och nationell nivå, erbjuda stödgrupper via Internet till anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning och arrangera och medverka i att koordinera nätverksmöte, seminararier och konferenser.

Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av projektledning och arbete med stöd till anhöriga och personer med funktionsersättning och personer med flerfunktionsnedsättning. Som person har du en stark egen drivkraft som gör det möjligt för dig att självständigt analysera, prioritera och samordna dina insatser. Du tar ansvar för ditt arbete och är flexibel. För att lyckas i rollen behöver du vara en lagspelare som tillsammans med andra jobbar för att nå gemensamt uppsatta mål.

Vår arbetsplats

Nka arbetar nationellt med anhörigfrågor på uppdrag av Socialstyrelsen och fungerar som ett nationellt expertstöd till kommuner, regioner och enskilda utförare. Nka:s verksamhetsområde omfattar alla anhöriga oberoende av den närstående personens ålder, sjukdom, diagnos eller funktionsnedsättning och då arbetet sker på nationell nivå innebär det en del resor. Arbetet förutsätter att du har körkort. Nka är lokaliserat inom utvecklingsenheten för lärande och förnyelse vid Landstingsdirektörens stab, Region Kalmar län och har kontor i Kalmar, Stockholm och Borås.

Om tjänsten

Referensnummer: 2020/114
Visstidsanställning till den 31/12 2021
Antal anställningar: 2
Omfattning: 50-100%
Lön enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag: 10/3
Kontakt: Lennart Magnusson, tel: 070-630 23 21
Ansök via https://regionkalmar.se/jobba-hos-oss/sok-lediga-jobb/projektledare-anhoriga-till-narstaende-med-funktionsnedsattning/

Möjliggörare/praktiker Anhöriga och äldre, 50-100%

Vi erbjuder

Då anhörigområdet är ett relativt nytt kunskapsområde erbjuder vi dig många möjligheter att bidra med din kompetens, kreativitet och nyskapande för att utveckla och införa stöd till anhöriga till äldre personer. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) är en nätverksorganisation och mötesplats för beslutsfattare, personal, anhöriga, brukare och forskare. Vi fungerar som en länk mellan forskning och praktik. Tillsammans utvecklar vi metoder och verktyg för stöd till anhöriga och stödjer införandet och utvecklingen av anhörigstöd. Vi sammanställer kunskap och följer vad som sker inom området nationellt och internationellt.

Du kommer att ge stöd till kommuner, regioner och enskilda utförare för utveckling och implementering av stöd till anhöriga till äldre personer, såväl anhöriga i yrkesverksam ålder som äldre anhöriga. Hos oss finns också möjlighet till deltagande i forskning, utveckling och personlig kompetensutveckling inom området. Nka erbjuder också internationellt arbete, då det i Nka:s uppdrag ingår att vara en samordnande nationell kontaktpunkt för anhörigfrågor.

Vi söker

Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom socialt arbete, vårdvetenskap, hälsovetenskap, pedagogik eller motsvarande och har erfarenhet att arbeta med anhöriga och äldre. Du ska ha god kommunikationsförmåga och kunna utrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du ska kunna samverka och stödja utvecklingsarbete på lokal, regional och nationell nivå och arrangera och medverka i att koordinera nätverksmöte, seminararier och konferenser.

Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av projektledning och arbete med stöd till anhöriga till äldre personer. Som person har du en stark egen drivkraft som gör det möjligt för dig att självständigt analysera, prioritera och samordna dina insatser. Du tar ansvar för ditt arbete och är flexibel. För att lyckas i rollen behöver du vara en lagspelare som tillsammans med andra jobbar för att nå gemensamt uppsatta mål.

Vår arbetsplats

Nka arbetar nationellt med anhörigfrågor på uppdrag av Socialstyrelsen och fungerar som ett nationellt expertstöd till kommuner, regioner och enskilda utförare. Nka:s verksamhetsområde omfattar alla anhöriga oberoende av den närstående personens ålder, sjukdom, diagnos eller funktionsnedsättning och då arbetet sker på nationell nivå innebär det en del resor. Arbetet förutsätter att du har körkort. Nka är lokaliserat inom utvecklingsenheten för lärande och förnyelse vid Landstingsdirektörens stab, Region Kalmar län och har kontor i Kalmar, Stockholm och Borås.

Referensnummer: 2020/116
Visstidsanställning till den 31/12 2021
Omfattning: 50-100%
Lön enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag: 10/3
Kontakt: Lennart Magnusson, tel: 070-630 23 21

Ansök via https://regionkalmar.se/jobba-hos-oss/sok-lediga-jobb/projektledare-anhoriga-till-aldre-personer/

Senast uppdaterad 2016-07-29 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson