Hur ska vi få familjelivet att gå ihop?
Reportage

Det är en högaktuell fråga för familjer där ett barn har flerfunktionsnedsättningar. Det handlar om ekonomi, bostad, bil, syskonens situation, yrkeslivet och att leva med personlig assistans. Det handlar också om att orka, att hitta en mening och om hur relationer med släkt och vänner påverkas.

Här samlar vi anhörigstödet som riktar sig direkt till dig som är förälder eller nära anhörig till ett barn eller en ungdom med flerfunktionsnedsättning

Klicka här för att ta del av innehållet!

Bloggar!

Trine Nyberg bloggar om familjelivet och sina tankar kring hur man skapar ett bra liv för både sig själv och barnen. Klicka här för att läsa mer!

Har du en fråga

Klicka här för att komma till frågor och svar

Min son har insatser enligt LSS. Kan han söka insatser enligt annan lagstiftning också?

Ja, LSS är ett komplement till annan lagstiftning.

Läs svaret