Nytt forskarnätverk för barnforskning: Barn som Anhöriga

Bedriver du forskning med barn och om barns livsvillkor, deras relationer till familj och syskon och om stöd till barn i utsatta situationer? Då är Barn som anhörigas forskarnätverk något för dig.

Regeringen har under 2011-2014 avsatt medel för att sätta fokus på att barn har rätt till information och stöd för sin egen del när föräldrar har psykisk ohälsa, missbrukar beroendeframkallande medel, har svår fysisk sjukdom eller avlider.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att leda, och stödja arbetet med att utveckla metoder som avser att ge stöd till barn och att ta fram kunskapsöversikter inom området. Syftet med ett forskarnätverk är att skapa förutsättningar för forskare att träffas och bilda samarbete för att stärka forskningen om livsvillkor för barn som är anhöriga och deras behov av stöd.

Upptaktsmöte i forskarnätverket

Nu inbjuder vi i Barn som anhöriga till det allra första mötet i nätverket. Mötet kommer att hållas den 11-12 mars 2013 i Stockholm på Ersta Hotell & Konferens. Under dessa dagar kommer vi att först och främst få tillfälle att mötas och diskutera med varandra om vad nätverket kan bidra med, samt göra en planering för nätverkets fortsatta verksamhet.

Forskare från motsvarande nätverk i Norge Barns Beste är inbjuden för att dela med sig av sina erfarenheter. Socialstyrelsen som är initiativtagare kommer också att delta.

Barn som anhöriga har möjlighet att bekosta konferens, övernattning och resa för ett antal forskare. Här på vår webbplats hittar du program (läggs ut i december) och övrig information.
Du kan också ringa eller maila till Ulrika Järkestig Berggren, samordnare för forskarnätverket Barn som anhöriga, om du vill ha mer information.
Tel: 072-552 13 26 ulrika.jarkestig-berggren@anhoriga.se

Senast uppdaterad 2013-07-15 av Karin Holmåker, ansvarig utgivare Lennart Magnusson