Boktips

Här tipsar vi om böcker som vi tycker är läsvärda.

Ta del av kunskapen i Nka:s bibliotek

En enda stor databas med flera tusen olika titlar! Så kan man beskriva Nka:s digitala bibliotek som finns tillgängligt här på webbplatsen. I biblioteket kan du söka efter vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter, facklitteratur med mera inom olika anhörigområden.

Högskolan i Borås svarar för litteratursökningarna och Nka gör sedan urvalet. Nya sökningar görs årligen.

Biblioteket är ett så kallat referensbibliotek. Det innebär att biblioteket endast innehåller titeln och vissa fakta som till exempel var artikeln är publicerad och utgivningsår. Dessa uppgifter blir tillgängliga när man klickar på rubriken. Ofta finns också en kort sammanfattning av innehållet.

Söka på Internet

Men det går inte att ladda ner eller låna den fullständiga rapporten eller artikeln via webbplatsen. Istället kan man använda sig av Internet.

– Genom att skriva in den fullständiga titeln brukar man komma rätt. Idag finns många vetenskapliga studier tillgängliga via nätet, förklarar bibliotekarie Annica Larsson Skoglund som ansvar för Nka:s bibliotek.

De vetenskapliga artiklarna är ofta skrivna på engelska. Här kan man använda sig av tjänsten "Googles translate" för att få en snabb – om inte helt korrekt – översättning av texten, tipsar Annica Larsson Skoglund. Vissa webbsidor erbjuder också en automatisk datoröversättning.

Även skönlitteratur

– Om man inte har tillgång till Internet, eller tycker att det verkar krångligt, kan man vända sig till sitt lokala kommunbibliotek och be personalen om hjälp att hitta materialet, säger Annica Larsson Skoglund.

Nka:s digitala bibliotek innehåller också referenser till viss skönlitteraur, till exempel anhörigas egna berättelser. I biblioteket finns även de litteraturreferenser som sammanställts i Nka:s kunskapsöversikter.

Klicka här för att komma till biblioteket.

Information

Har du frågor som rör Nka:s bibliotek, sökfunktionen, litteratur, artiklar och liknande är du välkommen att kontakta Annica Larsson Skoglund.

Bild på Annica Larsson-Skoglund
Annica Larsson-Skoglund

Bibliotekarie och administratör

Annica Larsson Skoglund har en fil. mag. inom Biblioteks- och informationsvetenskap och arbetar sedan 2010 på Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Annica är administratör samt bibliotekarie för webbiblioteket på Nka: s hemsida. Hon kommer närmast från FoU Sjuhärad Välfärd vid Högskolan i Borås där hon arbetat som projektadministratör för olika projekt inom anhörigområdet.

 

Buller om huller i Mamma Grå

Denna bok är framtagen i ett projekt med medel från Allmänna arvsfonden. Boken är skriven av Jessica Hedberg och detta är hennes debutbok. Jessica tyckte det var svårt att hitta barnböcker som handlar om föräldrar som inte mår bra. 

I denna bilderbok har Jessica hittat ord för att beskriva en osynlig sjukdom som kan vara svår att förklara.

Läs mer

Senast uppdaterad 2020-04-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson