Filmer speglar åtta olika teman

De 160 rösterna visade på vad som är svårt att prata om. Detta har vi delat upp i åtta teman.

Jag har nå't

Handlar om funktionsnedsättningen. Barn med funktionsnedsättning vill veta vad de har. Syskonen vill också veta. De vill förstå och känna till möjligheter och begränsningar. Barnen säger "Det är ju jag som har nåt".

Föräldrar vill skydda sina barn, men också sig själva, från starka känslor som ledsenhet, oro, ilska, skam och skuld.

Mor- och farföräldrar vill att föräldrarna ska våga prata med sitt barn om barnets funktionsnedsättning. Men de har svårt att ta upp frågan av rädsla för att riskera relationen till de egna barnen och till barnbarnen.

Säger inte hur jag mår

Barn och vuxna låter bli att säga hur de mår eller förminskar hur de mår. De vill skydda sig själv och andra och är rädda för att framkalla känslor som skam, skuld, oro, sorg och ilska.

Behöver alltid hjälp

Handlar om beroende. Barnen tycker att de tar plats och de känner sig krävande. För att undvika den känslan avstår de från aktiviteter.

Är det mitt fel?

Handlar om att vara till besvär. Barnen är oroliga för att vara den som orsakar förälderns trötthet eller att andra svårigheter som uppstår i familjen. De tycker att de tar för mycket plats från sina syskon. Barnen tänker "det är mitt fel".

Det är enbart barn med funktionsnedsättning som tar upp frågan om att vara till besvär. Varken syskon, föräldrar eller mor- och farföräldrar berättar om detta.

Skäms dom?

Handlar om omgivningens attityder. Barn och syskon har svårt att veta hur de ska hantera när andra glor eller fäller kommentarer på ett okänsligt sätt.

Föräldrar oroar sig för vad en oförstående omgivning får för konsekvenser för deras barn. Därför undviker de vissa situationer, eller berättar inte om barnets funktionsnedsättning i en del sammanhang.

Tar ansvar för andras känslor

Barn och syskon är lyhörda och känner av föräldrarnas känslolägen. Barnen ser sig själv som orsak till att andra är ledsna, oroliga eller arga. De avstår från att göra olika saker för att andra ska slippa oroa sig. Barnen tar ansvar för andras känslor. Syskon tar hand om och skyddar sitt syskon på olika sätt.

Framtiden

Syskonen oroar sig ofta för hur det ska bli när föräldrarna blir äldre eller dör. Vem ska då ta hand om mitt syskon?

Föräldrarna vill skydda sitt barn från oro och inte förstöra drömmar. De kan ha svårt att prata om exempelvis ärftlighet och vad det kan innebära för framtiden. Kan ens barn själv få barn och bilda familj?

Kommer han att dö?

Barn vill veta hur det är. Men vuxna har svårt att veta hur mycket barnet förstår. Barn och syskon vet ofta mycket, men kanske inte förstår hela vidden.

Tankarna på döden väcker starka känslor. Både hos dem som ska förklara och prata om den och hos den som är sjuk. Döden är abstrakt och svår att förklara.

Pil som länkar till förgående avsnitt Pil som länkar till nästa avsnitt

Senast uppdaterad 2020-12-07 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson