Om webbplatsen

Opratat.se handlar om tankar och känslor som man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning. Här finns animerade filmer, berättelser, barnböcker och spel om tankar och känslor. Berättelserna är exempel på hur man kan prata om saker som är svåra.

Opratat.se vänder sig till barn mellan 4 och 12 år, barnens familjer och andra vuxna som familjen möter.

Filmerna är textade, syntolkade och teckenspråkstolkade. Texterna är översatta till engelska, arabiska, somaliska och tigrinja.

Opratat.se drivs av Nationellt kompetencentrum anhöriga. Webbplatsen har tagits fram tillsammans med barn, i ett projekt som drivits inom av Funktionsrätt Sverige i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Rädda barnen, 1177 Vårdguiden och Region Skåne.

Vi som byggt sidan heter Ann-Marie Stenhammar, Lena Nyblom Malmberg och Erika Wermeling.
Filmer och illustrationer är gjorda av Mattias Gordon och serien av Sofia Karlsson.

Läs mer om hur du kan använda opratat.se

Läs mer om tillgängligheten på sidan

Senast uppdaterad 2022-02-11 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson