Andra som använt opratat.se

Professionen om samtal enskilt och i grupp

"Vi visade filmer från Opratat för föräldrar som inte träffat varandra tidigare. Vi har aldrig varit med om att föräldrar börjat prata så snabbt och så personligt." Personal på habilitering

"Om vi börjar prata om barnet på filmen är det lättare för barnet att börja prata om sig själv." Personal på korttidshem

"Innehållet är bra mot tabun. Det är fortfarande så och föräldrar inte får hjälp med att prata med sitt barn. Men det behövs. Materialet i sig signalerar att det inte är farligt att prata, utan bra att prata." Lärare och elevassistenter i grundsärskola

"Har alltid Opratat i bakfickan, i medvetandet. Enkelt att ta upp och använda när det dyker upp en situation." Kurator på habilitering

Barn och föräldrar om filmerna

Filmen Klätterställningen visades för en barngrupp och föräldragrupp samtidigt men var för sig. Barnen kände väl igen situationen i filmen. De pratade om att man blir arg och ledsen när man inte får göra det som är spännande och som man klarar av. Barnen förstod att pappan i filmen var rädd. Föräldrarna kände också igen sig. De diskuterade att våga släppa taget mer och lita på barnen.

En barngrupp på förskola såg filmen Pusslet. Några av barnen sa: "Hon har det nog lite svårt.", "Hon grät för att de andra var snabbare, grät för att hon inte också var snabb, ledsen för att hon hade ett fel.", "Hon var för sen, hon fick inte leka med de andra."

Föräldrar om samtal med barnen

Opratat.se har blivit ett handfast redskap för föräldrar för att öppna upp till olika former av samtal. De flesta gillar att filmerna och berättelserna är korta.

En förälder berättar att hen tänkte visa sidan för barnets förskolepersonal. En annan förälder berättar om ett samtal hos kuratorn. Dottern hade varit på BUP och under sitt besök där pratat om skuldkänslor för att vara till besvär för sina föräldrar. Det väckte skuldkänslor hos föräldern. Kuratorn visade opratat.se och sa: "Vi vet att många känner och tänker så här. Barn skyddar sina föräldrar i sådana här situationer." Det budskapet lättade lite på trycket hos föräldern – hen var inte ensam.

Avslutningsvis har en pappa sagt: "Jag behöver stöd i att behålla lugnet, tryggheten och öppenhet kring olika frågor och att inte vara rädd för mina barns känslor."

Pil som länkar till förgående avsnitt Pil som länkar till nästa avsnitt

Senast uppdaterad 2020-12-07 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS