ክመውት ድዩ?

ዝይዳ ፊልምታት ርኣ

እቶም ፊልምታት

ናይ ቈልዑ መጻሕፍቲ ብዛዕባ ክመውት ድዩ?

እቶም መጻሕፍቲ ቈልዑ

Senast uppdaterad 2022-06-02 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson