ብዛዕባ ከመይ ከም ዘለኹ ኣይዛረብን እየ

ዝይዳ ፊልምታት ርኣ

እቶም ፊልምታት

ናይ ቈልዑ መጻሕፍቲ ብዛዕባ ከመይ ከም ዘለኹ ኣይዛረብን እየ

እቶም መጻሕፍቲ ቈልዑ

Senast uppdaterad 2022-06-02 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson