Filmaan badan oo ku aaddan Mar walba caawimaad ayaan u baahanahay