Sveriges Kommuner och Regioner om SIP

Sveriges Kommuner och Landsting har gjort webbutbildningar om samordnad individuell plan. Materialet i webbutbildningarna innehåller projektets tolkning av lagstiftningen samt erfarenheter från förbundets medlemmar.

Klicka här för att komma till SKR:s webbutbildningar om SIP (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2014-07-22 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson