Webbutbildningar

Webbutbildingen Anhöriga i fokus

Anhöriga i fokus

Anhöriga i fokus vänder sig till frivilliga och anställda som vill utveckla samverkan kring stöd till anhöriga.

Webbutbildningen Våga fråga

Våga fråga

Webbutbildning för dig som möter barn som anhöriga.

Utveckla stöd till anhöriga

Utveckla stöd till anhöriga vänder sig till dig som möter människor som drabbats av sjukdom eller funktionshinder.

Här kan du ta del av webbutbildningar som Nka utvecklat tillsammans med andra aktörer. Här kan du också ta del av webbutbildningar inom anhörigområdet som andra organisationer har har gjort. I höger meny kan du läsa mer om webbutbildningarna och hur du kan genomföra dessa.

Senast uppdaterad 2022-01-18 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson