Webbinarier 2016

Under 2016 anordnade Nka flera webbinarier som du kan läsa om nedan.

16 september kl. 10:00-12:00
- om webbutbildningen Stöd till anhöriga. Med Gunilla Matheny och Paul Svensson.

11 oktober kl. 15:00-16:15
- om sömn och sömnsvårigheter hos barn och unga med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar. Med Mirjam Ekstedt och Ann-Kristin Ölund.

26 oktober kl. 14:00-15:00
- om kunskapsöversikten som handlar om stödprogram till anhöriga som ger insatser till närstående med stroke. Med Eva Månsson Lexell.

8 november kl. 14:00-15:00
- om kunskapsöversikten Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa. Med Iréne Ericsson och Marie Persson.

Senast uppdaterad 2017-01-23 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson