Interventioner för späda barn till föräldrar med missbruk/psykisk ohälsa.

Fil dr Kerstin Neander är socialarbetare och forskare. Kerstin har under många år arbetat med samspelsbehandling i späd- och småbarnsfamiljer.
Hon delar nu sin tid mellan forskning på Universitetssjukvårdens Forskningscentrum (UFC) vid Region Örebro län och handledning/ utbildning inom samma fält.

 

Presentation

Ladda ned presentationen

Referenslitteratur

Ladda ned referenslitteratur

Senast uppdaterad 2017-01-25 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson