Partnerskap i stöd till anhöriga

12 september kl 14-15.15
Den ombokade resan att leva som familj med kronisk sjukdom,
Liselott Årestedt, Leg. sjuksköterska och Filosofie doktor 
Utgångspunkten är familjer där en vuxen familjemedlem har en kronisk sjukdom. Föreläsningen handlar om hur det är att leva med kronisk sjukdom ur ett familjeperspektiv. Vidare berörs hur familjerna skapar ett gemensamt välbefinnande samt deras erfarenheter av möten med hälso- och sjukvården.

Nytt datum våren 2018. Utveckling och stöd i samverkan och partnerskap med anhöriga
Om hur vi kan tillvarata anhörigas och anhörigföreningarnas kapacitet och kompetens och gör dem delaktiga och jämställda i utvecklingen av anhörigstöd. Idag och för framtiden. Ann-Marie Högberg, ordförande Anhörigas Riksförbund och Lennart Magnusson, verksamhetschef och Elizabeth Hanson, FoU-ledare, Nka

26 oktober kl 13:30-14:45
Webbinarie om Kunskapsöversikten Stöd till anhöriga vars närstående är i palliativ vård i hemmet, med Ingrid Hellström, biträdande professor Linköpings Universitet.

Klicka här för att ladda ned presentationen (pdf)
 

Senast uppdaterad 2017-04-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson