IKT- stöd till anhöriga

29 september kl 13:30-14:45
IKT stöd till anhöriga till äldre närstående, Aileen Bergström, PhD, legitimerad arbetsterapeut, Karolinska Institutet, Sektionen för arbetsterapi

IKT eller Informations-/kommunikations-teknik, såsom datorer och telefoner, används i allt större utsträckning för att ge stöd till anhöriga. Men hur fungerar det? Frågan är inte lätt att svara på eftersom det är många faktorer som spelar in. Webinariet kommer inte ge ett direkt svar på frågan men istället fokusera på de olika faktorer man kan ta hänsyn till innan man kommer igång med någon form av IKT baserat stöd. Presentationen är baserad på en nyligen publicerad vetenskaplig litteraturöversikt inom området. Artikeln är skriven av Aileen Bergström och Elizabeth Hanson, professor i vårdvetenskap, när Aileen gjorde en post-doc på Nka. Webinariet vänder sig till anhöriga till äldre samt till de som jobbar med anhöriga. Klicka här för att ta del av litteraturöversikten

Klicka här för att ladda ned presentationen från webbinariet

22 november kl 10:00-11:15
Webbinarie om nätbaserat stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa
med Sigrid Stjernswärd Docent, lektor vid Psykisk hälsa och psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning, Institution för hälsovetenskaper, Lunds universitet.
Webbinariet kommer att ge exempel på pågående projekt inom området och vi kommer också få ta del av intressanta forskningsresultat.

Klicka här för att ladda ner presentationen från webbinariet den 22 november

28 november kl 13:30-14:45 IT- stöd till yrkesverksamma anhöriga till äldre närstående, Stefan Andersson, doktorand. Linnéuniversitetet och projektmedarbetare Nka.
Under webbinariet kommer Stefan att presentera resultat från sin avhandling. Möjligheter och utmaningar med IKT-stöd till yrkesverksamma anhöriga, vilka former av IKT-stöd anhöriga önskar få tillgång till och förslag till åtgärder för att utveckla och införa IKT-stöd för yrkesverksamma anhöriga.
Här kan du läsa mer information om ny forskning om IKT-stöd för förvärvsarbetande anhöriga som ger vård, hjälp och stöd till äldre närstående med Stefan Andersson

Klicka här för att ta del av presentationen från webbinariet

Senast uppdaterad 2017-04-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson