Vi är med- paketet presenteras

I FUB:s avslutade Arvsfondsprojekt Vi är med! har vi under två och ett halvt år arbetat för att 13 personer med flerfunktionsnedsättning ska få möjlighet att bli delaktiga i sin vardag, i sitt boende och i sin dagliga verksamhet, genom att stödja personens egen kommunikation och vilja till aktivitet. Syftet med webbiniariet är att få visa projektets resultat, ett utbildningspaket för ALLA som vill lära sig mer om kommunikation och samspel, delaktighet och aktivitet tillsammans med och för personer med flerfunktionsnedsättning.

Se webbinariet i efterhand i spelaren nedan

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Moderator: Maria Blad, projektmedarbetare socionom och möjliggörare, anställd på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Medverkar gör Paul Svensson webbpedagog, anställd vid Nka. Paul kommer att visa runt på Nka:s hemsida för att guida i vart metodpaketets olika delar kan hittas, filmer, föreläsningar, utskrivningsbart material mm. Deltagarna får även se hur materialet kan användas i utbildningssyfte antingen enskilt eller i grupp.

Övriga medverkande är Britt Claesson pedagog, Ingrid Mattsson Müller logoped, båda anställda vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, DART - Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Sanna Müller logoped anställd på Hammarlyck rehab och Pia Käcker projektledare, legitimerad arbetsterapeut och fil. dr i Handikappvetenskap, anställd på Riksförbundet FUB.

När?
Tisdagen den 27 april, kl. 14.00-16.00

Var?
På webben via läroplattformen Zoom. 

Läs mer om projektet Vi är med!

För mer information och kontakt

Bild på Maria  Blad
Maria Blad

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

072-465 80 46

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Bild på Pia  Käcker
Pia Käcker

Projektledare

0727115208

Pia är legitimerad arbetsterapeut, fil. dr i Handikappvetenskap, disputerade år 2007. Avhandlingen har titeln "Nycklar till kommunikation - kommunikation mellan personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal". Närmast kommer Pia från en kombinationstjänst, som forskningshandledare vid en FoU-enhet i östra Östergötland, samt som lektor vid Linköpings universitet på arbetsterapiprogrammet. Hon har deltagit i flera nationella projekt där syftet varit att öka personer med funktionsnedsättnings delaktighet (Rönnmark, 2012; Wermeling, 2011), samt inom ramen för FoU, lett projekt med fokus på att personer med funktionsnedsättning själva ska kunna välja sitt kognitiva stöd - "Brukarperspektiv på kognitivt stöd", samt - Utveckling av ett webbaserat brukarorienterat utvärderingsinstrument, Pict-O-Stat.

 

Senast uppdaterad 2020-11-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson