Vanliga måltider med ovanliga förutsättningar

Många barn med flerfunktionsnedsättning är beroende av en gastrostomi, en knapp på magen, för att få i sig den näring som de behöver för att växa och må bra. Men hur är det för föräldrar som har ett barn med en gastostomi? Hur skapar dessa föräldrar förutsättningar för delaktighet för sina barn under måltiderna? Och hur anpassar de sitt vardagsliv utifrån barnets annorlunda ätande?

Det här webbinariet utgår ifrån dessa frågor och Ellen kommer att berätta om sin nyligen publicerade avhandling på just detta ämne. I avhandlingen har Ellen undersökt vilken plats frågor och insatser om måltiden som gemensam aktivitet får i barnens omhändertagande i vården och också undersökt föräldrars upplevelse av barnets gastrostomi, ätande och måltid. Analyserna i Ellens avhandling visar att föräldrarna värdesätter familjens sociala och kulturella sammanhang kopplat till måltiden, men att det också är utmanande att balansera barnens individuella behov med hela familjens kollektiva behov.

Se webbinariet i spelaren nedan

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Ellen Backman är specialistlogoped med inriktning språk och kommunikation på tidig nivå och filosofie doktor i hälsa och livsstil med inriktning handikappvetenskap. Efter flera år som logoped på barn- och ungdomshabilitering arbetar hon idag som verksamhetsutvecklare inom Habiliteringen i Region Halland.

När?
Onsdag den 27 oktober kl 14.00-15.15

Var?
På webben via läroplattformen Zoom. Läs mer om hur Zoom fungerar

För mer information och kontakt

Bild på Mona  Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

0480 418036

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

 

Senast uppdaterad 2021-08-02 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson