Webbinarier 2021

Måndagen den 25 januari, kl. 14.00-15.30

Anhörigskap i perspektiv – nationella minoriteter och urfolk

Tisdagen den 26 januari, kl. 14.00-15.30

Kommunikation en mänsklig rättighet för personer med flerfunktionsnedsättning

Onsdagen den 3 februari, kl. 14.30-16.00

Samspel med jämnåriga

Onsdagen den 17 februari, kl. 13.00-14.30

Digital träff om Blandade Lärande Nätverk

Måndagen den 22 februari, kl. 14.00-15.30

Anhörigskap i perspektiv – kön och socioekonomi

Tisdagen den 23 februari, kl. 18.00-19.30

Nätverksmöten med metoden Gemensam Problemlösning för personer med flerfunktionsnedsättning

Torsdagen den 4 mars, kl. 14.30-16.00

Hur kan leken bli möjlig?

16 mars, 13 april, 11 maj och 1 juni

Utökat anhörigstöd – träffar i Kraftsamlingsarbetet

Torsdagen den 25 mars, kl. 14.00-15.30

Aktivitet och delaktighet för personer med flerfunktionsnedsättning

Tisdagen den 13 april kl 14:00-15.00

Utökat anhörigstöd - träff i Kraftsamlingsarbetet

Tisdagen den 20 april, kl. 14.00-15.30

Anhörigskap i perspektiv – vem är den äldre?

Tisdagen den 27 april, kl.14.00-16.00

Vi är med – projektets metodpaket presenteras

Torsdag den 6 maj kl 14.30-15.45

Föräldrars kommunikationsstöd till barn med flerfunktionsnedsättning

Senast uppdaterad 2020-11-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson