Webbinarier 2021

Måndagen den 25 januari, kl. 14.00-15.30

Anhörigskap i perspektiv – nationella minoriteter och urfolk

Tisdagen den 26 januari, kl. 14.00-15.30

Kommunikation en mänsklig rättighet för personer med flerfunktionsnedsättning

Onsdagen den 3 februari, kl. 14.30-16.00

Samspel med jämnåriga

Onsdagen den 17 februari, kl. 13.00-14.30

Digital träff om Blandade Lärande Nätverk

Måndagen den 22 februari, kl. 14.00-15.30

Anhörigskap i perspektiv – kön och socioekonomi

Tisdagen den 23 februari, kl. 18.00-19.30

Nätverksmöten med metoden Gemensam Problemlösning för personer med flerfunktionsnedsättning

Torsdagen den 4 mars, kl. 14.30-16.00

Hur kan leken bli möjlig?

16 mars, 13 april, 11 maj, 1 juni, 7 september, 28 september och 19 oktober 

Utökat anhörigstöd – träffar i Kraftsamlingsarbetet

Torsdagen den 25 mars, kl. 14.00-15.30

Aktivitet och delaktighet för personer med flerfunktionsnedsättning

Tisdagen den 20 april, kl. 14.00-15.30

Anhörigskap i perspektiv – vem är den äldre?

Tisdagen den 27 april, kl.14.00-16.00

Vi är med – projektets metodpaket presenteras

Torsdagen den 6 maj, kl. 14.30-15.45

Föräldrars kommunikationsstöd till barn med flerfunktionsnedsättning

Tisdagen den 25 maj, kl. 14.00-15.30

Anhörigskap i perspektiv – Att vara både anhörig och närstående

24 augusti, 7 september och 14 september, kl. 14.00-15.30

Vad säger lagen? – Tre webbinarier om juridik för anhöriga

Onsdagen den 25 augusti, kl. 13.30-15.00

Socialstyrelsens underlag till en nationell anhörigstrategi – del 2

Onsdagen den 1 september, kl. 13.30-15.00

Vuxensyskon i fokus – Nka lanserar nytt webbprogram

Senast uppdaterad 2021-06-23 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson