Leva livet medan det pågår – del 4

Väntesorg – att förhålla sig till livets skörhet

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Nationellt kompetenscentrum anhöriga gör en serie webbinarium kring frågor som rör livet och döden. För personer med flerfunktionsnedsättning är livet ofta skört och anhöriga tvingas förhålla sig till tankar om döden på ett mer påtagligt sätt än de flesta andra. Livskvaliteten beskrivs ofta som en balans mellan goda och dåliga faktorer och en strävan efter att minska det negativa och stärka det positiva för att finna balansen.

Det fjärde webbinariet i serien har titeln Väntesorg – att förhålla sig till livets skörhet.

Malin och Anna pratar om vad begreppet Väntesorg innebär. De beskriver sina olika erfarenheter från samtal kring livets skörhet och samtal om döden.

Malin Blom är mamma till tre döttrar och en av dem heter Ida. Ida blev 12 år gammal och hon hade en flerfunktionsnedsättning.

Anna Sjölund är barnsjuksköterska vid Barnsjukvård i hemmet på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Anna har erfarenhet från olika verksamheter och har mött barn med funktionsnedsättningar, och deras föräldrar och syskon, i olika sammanhang både inom sjukvård, habilitering och förskola.

För mer information och kontakt

Bild på Mona  Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

0480 418036

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.


Senast uppdaterad 2020-08-21 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson