Utbildningar/Kurser

Nedan finner du information och tips på externa utbildningar och kurser med anhörigperspektiv.

Linnéuniversitetet

Barn som anhöriga 7,5 hp

Sjuksköterskor och andra yrkesgrupper har fått ökad betydelse i arbetet med barn som anhöriga i och med de lagändringar som trädde i kraft 2010. Syftet med den nya lagstiftning var att särskilt beakta barn som anhörigas behov av information, råd och stöd. Kursen avser härmed att ge fördjupade kunskaper inom området barn som anhöriga. Utbildningen sker på distans.

Läs mer om utbildningen här 
Se kursplan

Liljeholmen Folkhögskola

Samtalskonst anhörigstöd

Hur möter man de stora frågorna om livet, sjukdom, lidande och död? Denna kurs ger dig verktyg i det svåra samtalet.

Kursen riktar sig till alla som jobbar med anhörigstöd och vill fördjupa sina kunskaper kring samtalskonst och mötet med människor i svåra situationer.

Kursen tar upp följande moment:

  • Samtalskonstens grunder
  • Samtalets olika nivåer
  • Verktyg i samtalet
  • Krissamtalet
  • Förhållningsätt i krisens olika stadier
  • Analys av videosamtal
  • Det existentiella samtalet: att ge stöd vid existentiell kris
  • Hur orkar jag som hjälpare?

Klicka här för mer information om kursen

Stockholms universitet

Anhörigperspektiv inom socialt arbete, 7.5 hp. Avancerad nivå.

Särskild behörighet krävs - Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.

Mer information om kursen

Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa 7,5 hp

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Läs mer om utbildningen

Krissamtal med barn som bevittnat våld i sina familjer 7,5 hp

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Läs mer om utbildningen

Stöd för barn och unga i sorg 7,5 hp

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Läs mer om utbildningen

Kompetensutvecklingsinstitutet

Anhörigstöd inom omsorgen

Syftet med den kombinerande utbildningen och handledningen är att utveckla fungerande anhörigstöd på arbetsplatsen. Genom reflektion och övningar får deltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper i kommunikation och bemötandet av anhöriga. Utformning av handlingsplanen bidrar till att de nyförvärvade kunskaperna omsätts till förändringar i verksamheterna.

Utbildningen vänder sig till personal inom äldreomsorg och hemtjänst.

Läs mer om utbildningen

Senast uppdaterad 2021-02-02 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson