Svar på vanliga frågor om demens

I det här inslaget tar anhörigkonsulent och Silviasjuksköterska upp frågor från anhöriga och besvarar några vanligt förekommande frågor om demens.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2021-02-26 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson