Anhörig- patient- och frivilligorganisationer

A

Afasiförbundet
Al-Anon familjegrupper i Sverige
Alopeciförbundet Sverige
Alzheimerföreningen
AnBo Anhörigförening Borderline
Anhörigas Riksförbund
Anonyma Alkoholister
Anonyma Narkomaner
Anonymous Föräldraföreningen för hjärnskadade barn utan diagnos
Arbetsskadades och långtidssjukas förtidspensionerades förening
Astma- och allergiförbundet
Attention, Riksförbundet* Intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD, OCD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom)
Autism-och Aspbergerförbundet

B

Barnplantorna Riksförbundet för barn med cochlea implantat och barn med hörapparat
Bipolarna
Blodcancerförbundet
Borrelia och TBE föreningen i Sverige
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation
Bufff - Barn och ungdomar med Förälder/Familjemedlem i fängelse, frivård eller häkte

C

CancerRehabFonden
Cancersjukas riksförbund
Carpa patientförening För patienter med hormonproducerande tumörer
Centrum för sällsynta diagnoser
CDG-föreningen, Svenska Congenital Disorder of Glycosylation

D

De handikappades riksförbund
De Handikappades Samarbetskommitté
Demensförbundet
Diabetesförbundet
Dysfagi
Dyslexiförbundet

E

Efterlevandeguiden
Ehlers-Danlos Syndrom Riksförbund

Elöverkänsligas Riksförbund
Endometriosföreningen

F

Fibromyalgiförbundet
Förbundet Blödarsjuka i Sverige
Förbundet Sveriges Dövblinda
Förbundet Vuxendöva i Sverige
Föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn
Föreningen för de Neurosedynskadade
Föreningen för läpp-, käk- och gomspalt
Föreningen mot Familjär Amyloidos
Föreningen Trigger-punkt
Föreningen Vi Som Förlorat Barn
Föräldraföreningen för Barn med Histiocytos
Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn
Föräldraföreningen Små Änglar

G

Guillain-Barrés syndrom – GBS Sverige
Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation

H

Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO
Hjärnkraft, Hjärnskadeförbundet
Hjärtebarnsförbundet
HOPP - Riksorganisationen mot sexuella övergrepp
Hörselskadades Riksförbund

I

Iktyosföreningen
ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade
Intressegruppen för Assistansberättigande

J

Jenny Mossler Rockströms stiftelse för personer med Smith Lemli Opitz syndrom

K

Kvinnocirkeln Sverige, (Endast hivpositiva kvinnor)

L

LIBRA, stödförening för personer med depressionssjukdomar och deras anhöriga
Lungcancerförbundet Stödet
Länkarnas Riksförbund
Länkens Kamratförbund

M

Mun-& Halscancerförbundet
Mag- och Tarmförbundet
Mind – för psykisk hälsa

N

Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR
Njurförbundet
Noaks Ark Hivorganisation

O

Organisationen Primär Immunbrist

P

ParkinsonFörbundet
Personlig assistans och politisk påverkan
Personskadeförbundet RTP
Prostatacancerförbundet
Psoriasisförbundet
Pårørendealliansen (Norge)

R

Restless Legs - WED-Förbundet
Reumatikerförbundet
Riksförbundet Balans – För alla med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom, egen och som närstående
Riksförbundet Cystisk Fibros
Riksförbundet för Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn
Riksförbundet för Hivpositiva
Riksförbundet HjärtLung
Riksförbundet HOBS- Hälsa oberoende av storlek
Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Riksförbundet för Leversjuka
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Riksförbundet för Social och Mental hälsa
Riksförbundet Föräldraföreningen mot Narkotika
Riksförbundet Huntingtons sjukdom
Riksförbundet mot Alkohol och Narkotikamissbruk
Riksförbundet SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES)
Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Riksförening alfa-1 Sverige
Riksföreningen Aktiva Synskadade
Riksföreningen mot ätstörningar
Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade
Riksföreningen för ME-patienter
Riksföreningen Osteoporotiker
Riksföreningen Stödcentrum mot Incest
Riksorganisationen unga Reumatiker
Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling
Röda korset

S

Schizofreniförbundet
Sipples Patientförening
Spelberoendes riksförbund
Stamningsförbundet
Stiftelsen Sjögrens Syndrom
STROKE - Riksförbundet
Svenska Brukarföreningen, Hjälp och stöd åt narkotikaanvändare
Svenska Downföreningen
Svenska Dyslexiföreningen
Svenska Epilepsiförbundet
Svenska Celiakiförbundet
Svenska Glaukomförbundet
Svenska Hjärntumörföreningen
Svenska Migränförbundet
Svenska OCD-förbundet
Svenska RP-föreningen
Svenska Sköldkörtelföreningen
Svenska Vitiligoförbundet
Svenska Ångestsyndromsällskapet
Svenska Ödemförbundet
Svensk Dysmeliförening, Medfödd avsaknad av arm, ben eller del därav
Svensk Dystoniförening
Sveriges Dövas Riksförbund
Synskadades riksförbund

T

Tandvårdsskadeförbundet

U

Unga Hörselskadade
Ung anhörig För ungdomar som har en demenssjuk förälder

V

Vi som mist någon mitt i livet

Senast uppdaterad 2017-04-04 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson