Kraftsamling för psykisk hälsa

Genrefoto: Pixabay

Genrefoto: Pixabay

Under våren 2019 tog Sveriges kommuner och regioner, SKR, initiativ till att starta Kraftsamling för psykisk hälsa. Tanken är att kraftsamlingen ska fungera som en samlande arena för ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa i samhället.

Kraftsamling för psykisk hälsa arbetar inom följande tre områden:

• Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt
• Individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående
• Hållbara stöd till de som behöver

Aktörer från hela samhället är välkomna att bidra och delta i kraftsamlingen utifrån egna förutsättningar.

Läs mer om satsningen på SKR:s webbplats

Nka leder det nationella kraftsamlingsarbetet inom delområdet "Utökat anhörigstöd" – läs mer här

Psykisk hälsa i kristid

I samband med olika kriser finns det en stor risk för ökad psykisk ohälsa. När covid-19 började spridas i Sverige under våren 2020 tog SKR därför initiativ till en stödlista. I listan har man samlat råd, tips och information om var man kan vända sig om man upplever oro, ängslan eller nedstämdhet och är i behov av stöd. Stödlistan har arbetats fram tillsammans med organisationer, myndigheter, kommuner och regioner. 

Sedan våren 2020 har SKR även anordnat möten för att diskutera och lyfta vilka fortsatta behov av stöd man ser och vad som kan göras för att möta behoven. Nka medverkar kontinuerligt i mötena och lyfter frågan om anhörigstöd.

Sprid gärna stödlistan och kontakta SKR om du har tips på nytt innehåll eller om det behövs göras ändringar i stödlistan. Här hittar du information om hur du kontaktar SKR

Länk till Stödlistan för psykisk hälsa i kristid

Hör Ing-Marie Wieselgren berätta om stödlistan

Utifrån arbetet med stödlistan har även en sammanfattande broschyr tagits fram – den hittar du här

Senast uppdaterad 2020-11-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson