Seminarier vid Internationella anhörigkonferensen i Leeds

AVLÖSNING FÖR ABORIGINER

Chrissie Nichols, Carers NT, Australien

Chrissie NicholsAtt nå Australiens aboriginer med avlösning är inte det enklaste. De bor ofta i avlägsna områden av landet, de vill inte lämna hemmet och många av dem talar inte engelska. En lösning har visat sig vara att helt enkelt åka ut till aboriginerna och genomföra avlösningen på plats. Projektet kallas för "Troopy Programs" och kommer sig av att man använder sig av en särskild typ av jeep, en "troopy", för att nå ut till dessa avlägsna områden. I servicen ingår att den som blir avlöst får låna en "troopy" för att göra egna utflykter i området. Oftast brukar de använda tiden för att fiska, jaga, vila och delta i ceremonier. Chrissie Nichols arbetar med "Troopy Programs" och hon menar att denna typ av avlösning har visat sig vara framgångsrik. Genom att utföra avlösningen på plats respekterar man aboriginernas kultur och deras sätt att leva. Dessutom är den här modellen billigare än om avlösningen hade skett i närmaste samhälle.

 


MANLIGA ANHÖRIGVÅRDARE

Gary Fry, University of Leeds

Gary FryGary Fry berättade om en studie kring vad som utmärker manliga anhörigvårdare. Studieresultatet bygger på intervjuer med närmare 2000 manliga anhörigvårdare i Storbritannien. Ett genomgående drag hos denna grupp var en motvilja hos att be om hjälp, både från vänner och samhälle. De vill hellre göra jobbet själva än att få stöd utifrån. Samtidigt är många nyblivna manliga anhörigvårdare förvånade över hur svårt och omfattande jobbet är. Ofta handlar det om uppgifter som de aldrig sysslat med tidigare. Kännetecknande är också att de helst hjälper till med praktiska göromål i hemmet och drar sig för emotionella och problemlösande uppgifter.

 

ANHÖRIGVÅRDARE I BABY BOOM-GENERATIONEN

Nancy Guberman, School of Social Work, Université du Québec, Canada

Nancy GubermanNancy Guberman presenterade en studie om anhörigvårdare i baby boom-generationen, det vill säga de som är födda under åren efter Andra världskriget. Hon menade att det utmärkande för denna generation är ett större fokus på självständighet och personlig utveckling än generationerna innan. De hjälper gärna sina gamla och sjuka föräldrar men bara till en viss gräns, det får inte ske på bekostnad av deras egen tid och hälsa. De sätter sig själva och den egna familjen först och vill inte offra sin frihet. Nancy Guberman menade att dessa "baby boomers" har höga förväntningar på att få statligt stöd för sina insatser.

 


ANHÖRIGSTÖD PÅ ARBETSPLATSEN

Katherine Wilson, Carers UK

Katherine WilsonKatherine Wilson från Carers UK berättade om Employers for Carers, ett samarbete mellan olika arbetsgivare i Storbritannien med syfte att identifiera och berätta om fördelarna med att ha anhörigstöd på arbetsplatsen. Ett annat uppdrag är hjälpa arbetsgivare som vill göra sin arbetsplats mer "anhörigvänlig". Och hur gör man då? Jo till exempel kan man införa flexibla arbetstider, möjlighet att kunna lämna jobbet i en nödsituation, möjlighet att jobba hemifrån, avsätta telefontid, ordna stödgrupper och ge information och råd till chefer i anhörigfrågor. Katherine Wilson menade att resultatet blir en minskad sjukfrånvaro, minskad stress och ökad produktivitet. En annan fördel är att personalen stannar kvar längre på arbetsplatsen.

 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FÖR ANHÖRIGVÅRDARE

Marian Sherratt, Human Rights for Care Givers, Bermuda

Marian SherrattAnhörigvårdare gör ett tungt, ensamt och oavlönat jobb. Vi vet att vårdsystemet skulle kollapsa utan dem. Trots detta har de till skillnad från professionella vårdgivare inte några rättigheter. Att vara anhörigvårdare idag är som att vara bli mamma för 40 år sedan, när graviditeten innebar att man var tvungen att lämna jobbet utan ekonomisk trygghet eller löfte om fortsatt arbete. Det menar Marian Sherratt som driver kampanjen Human Rights for Care Givers, vars syfte är att öka anhörigas rättigheter i samhället. Det handlar om rätt till arbete, rätt till vila och fritid och rätt till hälsa och välbefinnande.

 

LEVA MED MS I EN PARRELATION

Kimberly Koch, National Multiple Sclerosis Society, USA

Kimberly KochMånga sjukdomar påverkar våra relationer i grunden. Den som vårdar en sjuk maka eller make kan uppleva att man långsamt glider ifrån varandra. I utbildningsprogrammet Relationship Matters får par som lever med MS hjälp med att stärka parrelationen och att minska sjukdomens verkningar. I programmet lär man sig bland annat att förbättra kommunikationen kring svåra ämnen, hantera problem på ett konstruktivt sätt och att leva med sjukdomen som ett team. Kimberly Koch från National Multiple Sclerosis Society menar att erfarenheterna från Relationship Matters är goda. Flera deltagare säger att de har förbättrat sin kommunikationsförmåga och lärt sig att hantera konflikter på ett bättre sätt. Många säger också att de har lärt sig vikten av att lyssna på sin partner och att de inte längre har samma problem att prata om sjukdomen.

 

CARERS RIGHTS DAY

Steve McIntosh, Carers UK

Steve McIntoshVarje år blir två miljoner människor anhörigvårdare i Storbritannien och många av dessa känner inte till vilka rättigheter de har i sin nya roll. Det gäller att nå ut med information till den här gruppen, vilket inte alltid är så enkelt. En viktig informationskanal är Carers Rights Day, ett årligen återkommande evenemang som syftar till att uppmärksamma anhörigvårdares rättigheter. Carers Rights Day organiseras sedan tio år tillbaka av Carers UK tillsammans med ett stort antal lokala föreningar i landet. Steve McIntosh från Carers UK berättade att 2009 års upplaga innehöll över 1500 evenemang på olika platser i landet. Det handlar till exempel om mässor, workshops, informationsträffar och frågestunder, där anhörigvårdare får kunskap om sin situation och sina rättigheter. Steve McIntosh menar att en av framgångsfaktorerna med Carers Right Day är att man satsat mycket på att synas i media inför evenemanget, vilket har resulterat i ett högt besökarantal.

Senast uppdaterad 2013-05-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson