International Alliance of Carers’ Organisations

I hela världen vårdar allt fler sina närstående. Flera studier visar att anhöriga som vårdar lider av både fysisk och psykisk ohälsa, men också lider av skuld och fattigdom.

I juni 2014 hölls den årliga konferensen International Alliance of Carers' Organisations i Helsingfors, Finland. Luke Clements, professor vid Cardiff Law School, Director of the Centre for Health and Social Care Law and a solicitor with Scott-Moncrieff Associates LLP (London), var inbjuden att tala på konferensen.

Luke Clements gav en mycket kraftfull och en väl argumenterad presentation där han beskriver hur anhörig- rörelsen globalt börjar röra sig framåt och hur den liknar utvecklingen som handikapprörelsen genomgått. Luke Clements menar att rättigheterna för anhöriga som vårdar är en nyckelfråga.

Se Luke Clements presentation nedan:

 

 

I videoklippet nedan beskriver Elizabeth Hanson, forskningsledare vid Nka och Professor vid Linnéuniversitetet hur utvecklingen har sett ut i Sverige.

 

För mer information och kontakt

Bild på Elizabeth Hanson
Elizabeth Hanson

FoU-ledare och forskare

Elizabeth Hanson är sjuksköterska och har disputerat inom området palliativ vård. Hon har tidigare arbetat som klinisk lektor i Canada och lektor och forskningsledare inom ACTION-projektet vid Universitet i Sheffield, England. Vid millenniumskiftet flyttade hon till Sverige och arbetar nu som professor vid Linnéuniversitetet och vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad - Välfärd, Högskolan i Borås. Under sin yrkesverksamhet har hon arbetat med forskning, utveckling och utbildning inom äldrevård och anhörigstöd med ambitionen att forska och utveckla nya innovativa tjänster för äldre och deras anhöriga i samverkan med såväl äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga som vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Elizabeth var en av initiativtagarna till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor.

 

Länk till Carers and Human Rights (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2014-08-12 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson