IAB - Internationell rådgivningsgrupp

IAB, International Advisory Board är en rådgivningsgrupp som är knuten till Nka med uppdrag att ge stöd, synpunkter och råd i anhörigfrågor. Gruppen består av en mix av forskare, praktiker och ideella organisationer, vilket ger en bred kunskapsbas innehållande erfarenheter från flera fält.

Rådgivningsgruppen sammanträder två till tre gånger per år genom telefonkonferens. Medlemmarna består av Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson och Peter Westlund, Sverige samt Mike Nolan, Storbritannien, Francine Ducharme, Kanada, Joan Hughes, Australien och Henk Nies, Nederländerna.

Klicka på flikarna till höger för att få mer information om personerna i rådgivningsgruppen samt vad som händer i respektive land i anhörigfrågor.

Senast uppdaterad 2016-01-07 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson