Handledning

Illustration: Mattias Gordon

Illustration: Mattias Gordon

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) erbjuder handledning för personal som arbetar med digitalt anhörigstöd.

Under träffarna finns det möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera hur det digitala anhörigstödet kan utvecklas och förbättras. Träffarna kommer att ske via den digitala plattformen Zoom.

Datum och teman: 

Onsdagen den 10 februari, klockan 10.00 - 11.30
Tema: Pröva på digitala tekniken. Tex. dela skärm, chatta, bjuda in, dela in i grupprum
Anmälan stängd. 

Onsdagen den 24 februari, klockan 13.00 - 14.30
Tema: Upplägg, struktur och innehåll
Anmälan stängd. 

Onsdagen den 10 mars, klockan 10.00 - 11.30
Tema: Marknadsföring, annonsering, sociala medier
Anmälan stängd. 

Onsdagen den 24 mars, klockan 13.00 - 14.30
Tema: Att vara samtalsledare
Anmälan stängd.

Onsdagen den 7 april, klockan 10.00 - 11.30
Tema: Öppet tema
Anmälan stängd.

Vid anmälan får du gärna ange vilka specifika frågor du vill ta upp för att vi ska kunna förbereda oss på bästa vis.

Varmt välkomna!

Senast uppdaterad 2021-03-24 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson