Digitalt anhörigstöd

Illustration: Mattias Gordon

Illustration: Mattias Gordon

Nka vill vara med och anpassa och utveckla framtidens anhörigstöd. Att ge anhörigstöd genom digitala kanaler är ett bra komplement till stöd på plats. Tack vare olika digitala verktyg är det idag möjligt att ge stöd till anhöriga på distans. Stödet kan ges både i grupp och enskilt och går att genomföra på olika sätt.

På denna sida har Nationellt kompetenscentrum anhöriga samlat material som kan vara till hjälp för dig som arbetar med att ge stöd till anhöriga. Här hittar du bland annat en sammanställning av olika digitala verktyg som kan användas för att kommunicera med anhöriga och tips på vad som kan vara bra att tänka på när man anordnar en digital samtalsgrupp.

Senast uppdaterad 2020-11-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson