Anhöriga och coronaviruset

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

På denna sida samlar Nka länkar, tips och information om covid-19-pandemin som kan vara till nytta för personal eller den som är anhörig.

Här hittar du bland annat länkar till sidor med information och råd, frågor och svar för anhöriga med utländsk bakgrund, och tips på var du kan vända dig om du behöver prata och få råd. Du kan klicka dig vidare till respektive sida via menyn till höger. Använder du en mobil hittar du menyn genom att rulla ned på sidan. 

Nka:s rapport om pandemins konsekvenser

Nka har kartlagt hur anhöriga, personal och stödet till anhöriga har påverkats av covid-19-pandemin. I den slutliga rapporten redovisas resultatet av kartläggningen samt Nka:s förslag till omedelbara och långsiktiga åtgärder för att stödja anhöriga och utveckla anhörigstödet under pandemin och kommande kriser.

Klicka här för att läsa/ladda ner rapporten 

Senast uppdaterad 2021-05-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson