Svenskt Demenscentrums webbutbildningar

På Svenskt Demenscentrums utbildningsportal hittar du Demens ABC och andra avgiftsfria webbutbildningar. Även externt producerade kurser som berör demensområdet finns på portalen. Webbutbildningarna har olika målgrupper men samtliga är öppna för alla.

Klicka här för att komma till Svenskt Demenscentrums webbutbildningar (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2021-03-25 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson