Socialstyrelsens kunskapsguide

Kunskapsguiden samlar webbutbildningar från olika aktörer som kan stödja
verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst att underlätta
tillämpningen av bästa tillgängliga kunskap.

Länk till Socialstyrelsens kunskapsguide (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2021-03-25 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson