Socialstyrelsen: "Det vi inte ser - Ett flexibelt utbildningsmaterial för bättre möten"

Nu lanserar Socialstyrelsen ett utbildningsmaterial för bättre bemötande av personer med psykisk ohälsa. Målgruppen är personal som arbetar inom hälso- och sjukvården. Materialet har tagits fram i samverkan med vårdpersonal, patienter och anhöriga.

Utbildningsmaterialet består bland annat av rollspel, filmer, VR-film och underlag för reflektion och lärande enskilt eller i grupp. Här finns också konkreta verktyg, nycklar för kommunikation och stöd för den som leder gruppövningar.

De svåraste situationerna kring bemötande har iscensatts med rollspel, som till exempel vid självmordsrisk, ångest, sorg eller ovilja att prata om sitt mående.

Uppdraget att ta fram ett utbildningsmaterial kommer från Socialdepartementet. Som en bakgrund till uppdraget hänvisade Socialdepartementet till den kartläggning som Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) tidigare genomfört över diskriminering i samband med psykisk ohälsa.

-Alla har egentligen nytta av materialet. Det gäller såväl personal inom vården och anställda på myndigheter, som privatpersoner och engagerade inom den ideella rörelsen, säger Annika von Schmalensée, utredare på Socialstyrelsen, i en kommentar.

Materialet heter "Det vi inte ser - Ett flexibelt utbildningsmaterial för bättre möten".

Mer information

Materialet finns här (öppnas i nytt fönster). Man behöver skapa ett konto och logga in för att ta del av utbildningen.

Senast uppdaterad 2021-03-24 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson